BẢNG THỐNG KÊ LÔ TÔ SÓC TRĂNG

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 15-01-2020

ĐầuLô tô
000,01,02,04,07
112,14
229
3
444
555
664,65,69
771,74
887,89
999

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 08-01-2020

ĐầuLô tô
004
1
229
339,39
440,43,46,47
5
661,68,69,69
775,77
882,86,88
992

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 01-01-2020

ĐầuLô tô
002,05
111
2
330,35,37,38
442,46,47
551,55,58
664
770
885
990,92

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 25-12-2019

ĐầuLô tô
001,07
110
220,25
3
4
551,53,53,54
666,66
774,74,74
882,83,83,84
9

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 18-12-2019

ĐầuLô tô
000
110,14,17
224
332,33,34,35
440,44
550
665
773
886,87,89
997

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 11-12-2019

ĐầuLô tô
0
112,19
228
332,34,36,37
441,41,43,45
552,56,57,59
6
7
880
994,98

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 04-12-2019

ĐầuLô tô
002,02,04,05
118
220,25
330
442
550,53
660,62,68
771
882
991,99
« 3 4 5 6 »