XSST - KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG TUẦN RỒI - XSKT SÓC TRĂNG MỚI NHẤT

>

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 26-12-2018

ĐầuLô tô
005,05,07,07
111,15
221,24,26,29
337,39
442,45,49
5
665
773
8
996

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 19-12-2018

ĐầuLô tô
0
114
224,26
334,37,39
448
5
662,67
770,74,78,78,79
884,85
998,99

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 12-12-2018

ĐầuLô tô
005
112
220,21
332,36
441,43,47,47
554
669
771
885,85,87
994,97

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 05-12-2018

ĐầuLô tô
004,05,06,06,08
113,17
222
333
441
551,56,57,58
664
779
8
996,97

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 28-11-2018

ĐầuLô tô
005
110,13,16
225
3
441,43,43,45,47
550,53
668
776
881,84
992,93

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 21-11-2018

ĐầuLô tô
000,00,01,03,05,07
116
2
331,37
443,49
554
6
770,77,78
888
990,96

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 14-11-2018

ĐầuLô tô
007,09
113
222,24
335,37,38,38,39
4
550,53,55,58
662
779
881
995
« 3 4 5 6 »