XSST - KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG TUẦN RỒI - XSKT SÓC TRĂNG MỚI NHẤT

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 26-06-2019

ĐầuLô tô
009
110,18
220,23,23,28
332,33,39
443,44
550
666,68
779
887
992

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 19-06-2019

ĐầuLô tô
000,03
111
229
332,33
443
551,52,54
661,61,67
7
885
992,96,96,99

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 12-06-2019

ĐầuLô tô
003,07,09
110,11,13
229
333,35
440,48
550,55,59
660,69
7
887
993

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 05-06-2019

ĐầuLô tô
004,06
1
227
330
443,45,48
554
668
770,71,76,77,79,79
885,87
993

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 29-05-2019

ĐầuLô tô
002
111
224,28,29
330,33
440,49,49
5
665,69
772,73
882,82
991,96

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 22-05-2019

ĐầuLô tô
0
116,16,18
2
332,34,36,39,39
446,48
554,57,59
664
7
887,89
991,99

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 15-05-2019

ĐầuLô tô
001,08
1
221,22
3
4
551
662,66,67,69
770
880,81,83,85
990,92,93,95
« 3 4 5 6 »