XSST - KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG TUẦN RỒI - XSKT SÓC TRĂNG MỚI NHẤT

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 11-12-2019

ĐầuLô tô
0
112,19
228
332,34,36,37
441,41,43,45
552,56,57,59
6
7
880
994,98

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 04-12-2019

ĐầuLô tô
002,02,04,05
118
220,25
330
442
550,53
660,62,68
771
882
991,99

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 27-11-2019

ĐầuLô tô
003,08
114,15,16
229
334
446
550,50,54,58
661
773
881,81,85,87
9

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 20-11-2019

ĐầuLô tô
000,00
114,16,19
226,28
332
441,41
552,59
668
773,73
887
999,99

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 13-11-2019

ĐầuLô tô
006
114
221,24,27
334,35
444
551,55
6
777
885
993,93,93,94,96,99

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 06-11-2019

ĐầuLô tô
002
113,14
220
336,37,39
441
5
660,60,67
7
881,88,88
990,94,96,99

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 30-10-2019

ĐầuLô tô
006,07,08
111,16
229
3
443,44
554,55,55,55
667
772
880,85
991,99
1 2 3 4 »