XSKT ST - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀI SÓC TRĂNG TUẦN RỒI - XS SÓC TRĂNG MỚI NHẤT

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 20-02-2019

ĐầuLô tô
003,05
112,13
220,24,27,29
3
445
552,55,57
6
771,74,78
888
994,98

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 13-02-2019

ĐầuLô tô
0
113
221,25
336,36,38,38,39
440
550
662,66,66,67
778,79
881,85
9

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 06-02-2019

ĐầuLô tô
005,06
119
228
330,35
441,49
551,53,55
666
778
887
994,94,94,96

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 30-01-2019

ĐầuLô tô
004,08
115,15
2
331,38
447
5
660,60,61,62,63,68
777,78
880,85
996

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 23-01-2019

ĐầuLô tô
001,08
114,14
229
330
440,42,48,49
550,51
666,69
776
8
990,93,97

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 16-01-2019

ĐầuLô tô
003,09
113,16,19
222,28
3
447
551,59
667
775
885
992,96,96,97,98

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 09-01-2019

ĐầuLô tô
005,05,05,08
111,13,17,17,18,18
2
332
440
556,59
6
775
8
990,90,99
1 2 3 4 »