XSST - SXST - KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG - KQXSST

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 17-10-2018

ĐầuLô tô
000,01
117
220
333,35,35,38
4
557
663,65
7
881,81,83,86,89
993,94

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 10-10-2018

ĐầuLô tô
001,04,05
116
224,29
333,38,39
442,44,45,47
559
667
775
884
992

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 03-10-2018

ĐầuLô tô
003,04
112
220
333
447,48
557,59,59
661,64
770,73
885,86
990,90

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 26-09-2018

ĐầuLô tô
003
1
229
3
440,44,48
551,53
663,64
775,76
883,86,88,88
991,97,98

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 19-09-2018

ĐầuLô tô
0
118
221,27
331,36
440,46
553,55,59,59
665
772,76
881,87
991,91

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 12-09-2018

ĐầuLô tô
003
117,19
220,22,23,24
332
446
553
664,69
775,77
886,88
990,95

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 05-09-2018

ĐầuLô tô
0
110,12,14,18
222,23,28
331,34,39
445
5
660,62,63,66
773,78,79
8
9
1 2 3 4 »