XSST - KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG TUẦN RỒI - XSKT SÓC TRĂNG MỚI NHẤT

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 26-02-2020

ĐầuLô tô
002,03,04,05
112
2
332,38,38
446,47,49
554,56
663,64,66
7
887
992

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 19-02-2020

ĐầuLô tô
001,03,06
1
227
339
449
551,52,56
661,69
776,77
887,88
991,92,96

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 12-02-2020

ĐầuLô tô
003,08,08
117
223
3
440,40,41,42,42
557
661,65,69
770,77
882
990

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 05-02-2020

ĐầuLô tô
000,01
112,13
225,26,29
334,37
447
550
667,67
770,75
8
993,95,97

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 29-01-2020

ĐầuLô tô
004,05
112
222,28
3
440,43,44,47,47
550,56
664,66
778
888
991,96

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 22-01-2020

ĐầuLô tô
002
1
223,28,29
332,35,36,37
447
557
664,69,69
770,73
8
992,96,96

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 15-01-2020

ĐầuLô tô
000,01,02,04,07
112,14
229
3
444
555
664,65,69
771,74
887,89
999
1 2 3 4 »