XSMN Thứ 7 - SXMN Thu 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 7 - KQXSMN Thứ 7

Tải app

XSMN thứ 7 - XSMN T7 ngày 27-02-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 27-2-2021
TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
29
75
48
08
G7
895
680
340
467
G6
6967
1703
2465
1260
3942
5695
2482
3935
4678
3120
6292
8795
G5
6721
7375
1031
6384
G4
54111
93144
16876
92829
55975
90172
80837
45853
45973
82323
15159
00957
03089
37487
77650
03906
79482
53043
39522
25157
52655
83585
54952
27402
89752
96628
08551
66335
G3
04049
73555
95117
49526
66764
24561
39643
25731
G2
41254
32555
55284
97011
G1
22578
11942
55239
90932
ĐB
376616
612652
150476
732534
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 3 6 2,8
1 1,6 7 1
2 1,9,9 3,6 2 0,8
3 7 1,5,9 1,2,4,5
4 4,9 2,2 0,3,8 3
5 4,52,3,5,7,9 0,5,7 1,2,2
6 5,7 0 1,4 7
7 2,5,6,8 3,5,56,8
8 0,7,9 2,2,4 4,5
9 5 5 2,5
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

Xổ số miền Nam thứ 7 ngày 20-02-2021

XSMN thứ 7 » XSMN 20-2-2021
TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
26
74
32
75
G7
807
930
320
421
G6
0907
8765
7529
6431
0089
3271
2392
8087
1691
6233
6102
4707
G5
0925
8420
1700
9705
G4
87033
63343
69754
32062
44910
08318
75885
76083
09284
37278
51908
81917
48566
32767
65741
08498
61860
01440
95934
13081
07637
03656
74184
51530
95740
81083
43517
39129
G3
78688
02493
92295
26098
62980
75420
80419
00316
G2
96823
26781
64404
48324
G1
52110
46271
91640
66583
ĐB
001723
504948
238691
788316
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 7,7 8 0,4 2,5,7
1 0,0,8 76,6,7,9
23,3,5,6,9 0 0,0 1,4,9
3 3 0,1 2,4,7 0,3
4 38 0,0,1 0
5 4 6
6 2,5 6,7 0
7 1,1,4,8 5
8 5,8 1,3,4,9 0,1,7 3,3,4
9 3 5,81,1,2,8

XSMN thu bay - Xổ số miền nam thứ bảy ngày 13-02-2021

XSMN thứ 7 » XSMN 13-2-2021
TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
33
46
91
75
G7
789
883
831
752
G6
8203
8964
1197
8253
3163
2391
0488
5716
3985
1941
1760
7359
G5
5336
1881
2190
6465
G4
16097
20404
53589
63340
01982
84821
97736
61888
86607
93626
79275
19078
96638
72529
05846
42192
65526
92018
86880
50624
77919
13051
93593
50153
09326
91920
16395
00441
G3
30527
26707
49553
43269
77444
21709
25592
64932
G2
62044
25255
99281
43901
G1
72420
24476
73531
02942
ĐB
346015
949865
786234
910568
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 3,4,7 7 9 1
15 6,8,9
2 0,1,7 6,9 4,6 0,6
3 3,6,6 8 1,1,4 2
4 0,4 6 4,6 1,1,2
5 3,3,5 1,2,3,9
6 4 3,5,9 0,5,8
7 5,6,8 5
8 2,9,9 1,3,8 0,1,5,8
9 7,7 1 0,1,2 2,3,5

KQXSMN thu 7 - XSMNT7 ngày 06-02-2021

XSMN thứ 7 » XSMN 6-2-2021
TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
14
95
04
90
G7
519
721
427
990
G6
4105
9528
7678
5088
2884
6151
7152
1156
5894
1739
3463
9548
G5
8254
0096
3157
7889
G4
59392
08342
78720
78075
14692
73513
65585
02360
40936
89562
62677
06267
24003
48520
09862
35351
51304
04662
43977
82292
96125
06216
92306
43408
39677
62238
21059
81810
G3
09862
83242
28010
74704
00197
75385
08449
30775
G2
55007
33372
24027
69016
G1
90406
48421
87962
33630
ĐB
530464
734643
758993
901894
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 5,6,7 3,4 4,4 6,8
1 3,4,9 0 0,6,6
2 0,8 0,1,1 5,7,7
3 6 0,8,9
4 2,23 8,9
5 4 1 1,2,6,7 9
6 2,4 0,2,7 2,2,2 3
7 5,8 2,7 7 5,7
8 5 4,8 5 9
9 2,2 5,6 2,3,4,7 0,0,4

SXMN thu 7 - SXMN T7 ngày 30-01-2021

XSMN thứ 7 » XSMN 30-1-2021
TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
50
47
12
48
G7
381
382
092
444
G6
8997
8935
5629
0967
3887
2174
0436
4804
4495
1148
9494
6860
G5
2088
9978
8348
6026
G4
26237
83912
18839
31530
05082
96847
53799
30634
37734
67658
63422
41289
32443
13810
84932
56863
11666
13151
87701
33644
80059
43748
64539
92609
80201
42819
83272
21078
G3
84098
87798
49897
10209
05552
13404
45416
77624
G2
97968
03937
35812
50834
G1
64469
60631
76365
52314
ĐB
034031
967228
854041
282772
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 9 1,4,4 1,9
1 2 0 2,2 4,6,9
2 9 2,8 4,6
3 0,1,5,7,9 1,4,4,7 2,6 4,9
4 7 3,71,4,8 4,8,8,8
5 0 8 1,2,9
6 8,9 7 3,5,6 0
7 4,82,2,8
8 1,2,8 2,7,9
9 7,8,8,9 7 2,5 4

XS MN T7 - XSMN thu 7 ngày 23-01-2021

XSMN thứ 7 » XSMN 23-1-2021
TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
19
06
25
40
G7
261
428
429
086
G6
7653
5615
1046
4269
5398
8709
3497
4838
4589
6373
7695
2876
G5
0078
8246
0619
0645
G4
22206
69608
23834
96008
82560
00356
31298
85904
04859
16097
63908
58793
26677
61865
14239
97746
35537
75614
05664
13883
46343
76974
86397
32432
94755
57038
92525
33962
G3
51420
68826
95305
08692
98604
50367
94385
72589
G2
86955
33197
09692
52410
G1
97821
21510
09733
47048
ĐB
705683
800867
846178
615442
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 6,8,8 4,5,6,8,9 4
1 5,9 0 4,9 0
2 0,1,6 8 5,9 5
3 4 3,7,8,9 2,8
4 6 6 3,6 0,2,5,8
5 3,5,6 9 5
6 0,1 5,7,9 4,7 2
7 8 78 3,4,6
83 3,9 5,6,9
9 8 2,3,7,7,8 2,7 5,7

KQXSMN thứ 7 - XSMN th7 ngày 16-01-2021

XSMN thứ 7 » XSMN 16-1-2021
TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
89
41
07
19
G7
511
540
884
244
G6
9316
4193
2075
8998
6707
3576
7101
8953
8386
5861
0086
8917
G5
5263
8100
3784
7676
G4
17686
43701
41785
68853
76778
26973
09884
67494
29989
76667
52488
45342
25918
63260
07124
97494
59280
27019
99870
46305
54326
94590
26673
57725
64287
72736
28542
42130
G3
58446
90985
11401
76534
86609
31441
63605
86436
G2
05166
16923
30816
01849
G1
47776
06945
07979
26109
ĐB
021628
268376
694662
943293
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 1 0,1,7 1,5,7,9 5,9
1 1,6 8 6,9 7,9
28 3 4,6 5
3 4 0,6,6
4 6 0,1,2,5 1 2,4,9
5 3 3
6 3,6 0,72 1
7 3,5,6,86,6 0,9 3,6
8 4,5,5,6,9 8,9 0,4,4,6 6,7
9 3 4,8 4 0,3

XSMN Thứ 7 - SXMN Thứ 7 - XSMN T7 ✅  Kết Quả Xổ số miền Nam thứ 7 Hàng Tuần - KQXSMN thứ 7 ✅  Xổ Số 4 Đài thứ 7 được quay tại trường quay của 4 đài:

- Xổ số Hồ Chí Minh

- Xổ số Long An

- Xổ số Bình Phước

- Xổ số Hậu Giang

Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam thứ bảy tổng hợp kết quả các tuần liên tiếp: tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.

Người chơi có thể xem ở 3 chế độ ở góc trái mỗi bảng kết quả đó là:

- Đầy đủ: các giải truyền thống chi tiết.

- 2 số: lô tô miền nam thứ 7 của ba đài.

- 3 số: lô 3 số của các đài.

Hướng dẫn cách xem nhanh SXMN thứ 7

Dò kết quả nhanh nhất bằng cách so sánh các cặp số từ bảng lô tô 2 số của các tỉnh trong tuần đó ngay bên dưới bảng kết quả truyền thống với 2 số cuối trong vé số tỉnh miền nam quay số ngày thứ bảy mà bạn dự thưởng. Nếu trùng thì dò tiếp các số còn lại.

Nếu may mắn trúng thưởng, bạn hãy liên hệ ngay với đại lý hoặc trực tiếp với công ty theo địa chỉ:

Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466

Fax: (84-28) 38 322832

TỈNH LONG AN

Địa chỉ: 25 Quốc Lộ 62 - P. 2 - Thị Xã Tân An.

Điện thoại: 0723823076/Fax: 0723822888

Tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: 725 QL 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoà

Mã số thuế: 3800100513 – ĐT: 0271.3870296 – Fax: 0271.3870296

Tỉnh Hậu Giang

Địa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh.

Điện thoại: 02923.740.344 - Fax: 02923.820.049

Để xem các bộ số may mắn được chuyên gia phân tích truy cập: Soi cầu xổ số miền nam

Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:

Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.

- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.

- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.

- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.

- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.

Kết quả xổ số hôm qua