KQXSMB 30 NGÀY QUA - SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 1 THÁNG GẦN ĐÂY

>

XSMB 30 ngày liên tiếp - Xổ số miền Bắc 1 tháng qua

Lấy các số chưa về lâu nhất của xổ số Miền Bắc, soạn tin TKMB gửi 8512 (5000đ)

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 22-09-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 13UC - 6UC - 7UC
ĐB03074
G125607
G27771201518
G3801702506832786
335929138814079
G42504000195089172
G5547824386310
604323698892
G6705286883
G770020594
ĐầuĐuôi
01,2,4,5,5,7,8
10,2,8
2
38
43
5
68,9
70,0,2,4,8,9
83,6,6,8
92,2,4

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 21-09-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 5UB - 8UB - 4UB
ĐB71778
G184659
G20118744538
G3369628519276821
421144259231637
G48475684791867840
G5877498036520
792248937860
G6437705667
G737568409
ĐầuĐuôi
03,5,9
14
20,1,2
37,7,7,8
40,7
56,9
60,2,7
74,5,8
84,6,7
92,2,3

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 20-09-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 3UA - 5UA - 2UA
ĐB02376
G128487
G23112561008
G3801654803396770
261012925340460
G44440605675938101
G5249813550030
655684533044
G6086834046
G735838844
ĐầuĐuôi
01,1,8
1
25
30,3,4,5
40,4,4,6
53,3,5,6,6
60,5
70,6
83,6,7,8
93,8

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 19-09-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 10TS - 5TS - 4TS
ĐB80620
G139822
G26985674778
G3500681415518910
847885624545623
G40021000655616930
G5380513802804
282506490998
G6560879372
G785277484
ĐầuĐuôi
04,5,6
10
20,1,2,3,5,7
30
45,9
55,6
60,1,8
72,4,8,9
80,4,5,8
98

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 18-09-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 10TR - 3TR - 9TR
ĐB10846
G109403
G23609554578
G3569106122906208
426368523325649
G42154937840476421
G5554289195530
049766479770
G6539467822
G741850693
ĐầuĐuôi
03,6,8
10,9
21,2,9
30,3,6,9
41,2,6,7,7,9
54
67
70,8,8
85
93,5,7

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 17-09-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 6TQ - 7TQ - 10TQ
ĐB86201
G144072
G28282580905
G3941690937268711
027289170718548
G45011425293158024
G5747546495915
323495492253
G6067161641
G757827849
ĐầuĐuôi
01,5,7
11,1,5,5
24,5,8
34
41,8,9,9,9
52,3,7
61,7,9
72,2,5,8
82
9

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 16-09-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 9TP - 11TP - 5TP
ĐB03797
G121429
G28663232396
G3954000000136780
207093851587616
G40667859367098510
G5106637623054
832783994645
G6030593347
G724780262
ĐầuĐuôi
00,1,2,9,9
10,5,6
24,7,9
30,2
45,7
54
62,2,6,7
78
80
93,3,6,7,9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 15-09-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 15TN - 8TN - 3TN
ĐB42303
G157562
G20251907032
G3212656251018228
003799264652511
G47856559610399868
G5546355882429
779743745673
G6687961648
G788421289
ĐầuĐuôi
03
10,1,2,9
28,9
32,9
42,6,8
56
61,2,3,5,8
73,4,9
87,8,8,9
96,7

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 14-09-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 10TM - 7TM - 14TM
ĐB81843
G153557
G27658353032
G3868062314862208
005004635001197
G49368662039707712
G5118735656327
112561691037
G6689673268
G734575637
ĐầuĐuôi
00,6,8
12
20,5,7
32,4,7,7
43,8
50,6,7,7
65,8,8,9
70,3
83,7,9
97

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 13-09-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 7TL - 10TL - 4TL
ĐB82182
G168797
G21251828491
G3888929914442486
823189775662567
G41784560982704080
G5343736920524
607975203544
G6503374333
G748792638
ĐầuĐuôi
03,9
18,8
20,4,6
33,7,8
44,4,8
56
67
70,4,9,9
80,2,4,6
91,2,2,7

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 12-09-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 5TK - 2TK - 15TK
ĐB75717
G146105
G28027326932
G3825634281492189
818942663646955
G48823130330644856
G5272096973267
522812664747
G6526221924
G715647080
ĐầuĐuôi
03,5
14,5,7
20,1,3,4,6,8
32,6
47
55,6
63,4,4,6,7
70,3
80,9
94,7

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 11-09-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 1TH - 2TH - 6TH
ĐB53841
G132820
G22516787437
G3472638773639104
770498726759769
G40712911251410699
G5135328640118
116431057669
G6012963648
G761747707
ĐầuĐuôi
04,5,7
12,2,2,8
20
36,7
41,1,8,9
53
61,3,3,4,4,7,7,9,9
74,7
8
99

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 10-09-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 8TG - 7TG - 14TG
ĐB82811
G167742
G20753217147
G3419275285804482
776123207356974
G41417406838708223
G5023628162298
677568254215
G6251547387
G724714306
ĐầuĐuôi
06
11,2,5,6,7
23,4,5,7
32,6
42,3,7,7
51,8
68
70,1,3,4,5
82,7
98

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 09-09-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 8TF - 7TF - 5TF
ĐB52783
G100917
G28056079345
G3919237491939678
734825762057438
G47070206490862034
G5962828688765
001742512931
G6217457448
G704162691
ĐầuĐuôi
04
16,7,7,7,9
20,3,6,8
31,4,8
45,8
51,7
60,4,5,8
70,8
82,3,6
91

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 08-09-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 4TE - 2TE - 9TE
ĐB44868
G177679
G26350591051
G3872148316391238
516953272746783
G44597659638827222
G5053055639528
258571483853
G6491279997
G723020013
ĐầuĐuôi
00,2,5
13,4
22,3,7,8
30,8
48
51,3
63,3,8
79,9
82,3,5
91,5,6,7,7

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 07-09-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 8TD - 1TD - 3TD
ĐB97616
G101357
G28213566464
G3824579697053109
811902534940983
G49738760284258068
G5978214765255
145903741883
G6503552821
G788482170
ĐầuĐuôi
02,3,9
16
21,1,5
35,8
48,9
52,5,7,7,9
64,8
70,0,4,6
82,3,3,8
90

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 06-09-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 7TC - 5TC - 11TC
ĐB58517
G115045
G23654893310
G3798362182614419
623222712796909
G46406887004149324
G5929622210126
333589410581
G6947666467
G796603177
ĐầuĐuôi
06,9
10,4,7,9
21,2,4,6,6,7
31,5,6
41,5,7,8
5
60,6,7
70,7
81
96,6

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 05-09-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 7TB - 15TB - 1TB
ĐB30051
G143294
G24813743790
G3517006968939971
630703940384610
G46240285398032312
G5798542032255
817848992794
G6441896157
G750031658
ĐầuĐuôi
00,3,3,3,3
10,2,6
2
37
40,1
50,1,3,5,7,8
6
70,1,8
85,9
90,4,4,6,9

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 04-09-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 1TA - 13TA - 5TA
ĐB41784
G140530
G25880588316
G3020984747570848
962215050431213
G42874089308246265
G5071010901135
568288365896
G6636955442
G763585732
ĐầuĐuôi
04,5
10,3,6
21,4
30,2,5,6,6
42,8
55,7,8
63,5
74,5
82,4
90,3,6,8

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 03-09-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 6SR - 13SR - 11SR
ĐB91254
G137095
G27132356977
G3417613554329078
696554810607296
G47892132937749013
G5342074261569
906537186003
G6404287594
G783608206
ĐầuĐuôi
03,4,6,6
13,8
20,3,6,9
3
43
54,5
60,1,5,9
74,7,8
82,3,7
92,4,5,6

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 02-09-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 13SQ - 6SQ - 15SQ
ĐB40725
G177727
G21142133009
G3889812557033326
733800527817839
G40861138838169805
G5764101460463
334038123943
G6254785457
G712245261
ĐầuĐuôi
05,9
12,2,6
21,4,5,6,7
39
40,1,3,6
52,4,7
61,1,3
70,8
80,1,5,8
9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 01-09-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 2SP - 5SP - 3SP
ĐB61697
G126468
G21666081453
G3146626544952136
181932322449029
G45234007719950169
G5509743184562
662846181993
G6675685564
G784193177
ĐầuĐuôi
0
18,8,9
24,8,9
31,4,6
49
53
60,2,2,4,8,9
75,7,7
84,5
93,3,5,7,7

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 31-08-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 15SN - 6SN - 13SN
ĐB70560
G142546
G22209914478
G3475682590057913
753360002214889
G46514199960188972
G5242247501600
870672630069
G6602794385
G760274495
ĐầuĐuôi
00,0,2,6
13,4,8
22,2,7
36
44,6
50
60,0,3,8,9
72,8
85,9
94,5,9,9

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 30-08-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 8SM - 1SM - 6SM - 5SM
ĐB52766
G133040
G22288821272
G3400259893237764
468278406610293
G42978099277763508
G5857376999963
575260900885
G6925666490
G779198363
ĐầuĐuôi
08
19
25,5,7
32
40
52
63,3,4,6,6,6
72,3,6,8,9
83,5,8
90,0,2,3,9

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 29-08-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 7SL - 15SL - 2SL
ĐB89773
G176425
G27530201236
G3815767856313727
276355591253228
G47652145571132425
G5064114048830
022001635724
G6672228796
G755249679
ĐầuĐuôi
02,4
12,3
20,4,4,5,5,7,8,8
30,5,6
41
52,5,5
63,3
72,3,6,9
8
96,6

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 28-08-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 12SK - 10SK - 8SK
ĐB41362
G143349
G24438530892
G3429384023048799
942817253224562
G44808015990242586
G5277621438763
730721252434
G6809784053
G799327154
ĐầuĐuôi
07,8,9
1
24,5
30,2,2,4,8
43,9
53,4,9
62,2,3
71,6
81,4,5,6
92,9,9

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 27-08-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 2SH - 5SH - 8SH
ĐB59662
G159098
G22379542858
G3869499630791024
382499592063250
G41633796638277729
G5256751204268
830864994992
G6562114214
G702604145
ĐầuĐuôi
02,7,8
14,4
20,0,4,7,9
33
41,5,9,9
50,8
60,2,2,6,7,8
7
8
92,5,8,9

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 26-08-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 15SG - 12SG - 10SG
ĐB58963
G195499
G24686737259
G3392206521033593
504954355870564
G43139331796276900
G5053779843868
013990911163
G6444178705
G700588598
ĐầuĐuôi
00,0,5
10,7
20,7
37,9,9
44
58,8,9
63,3,4,7,8
78
84,5
91,3,5,8,9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 25-08-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 6SF - 7SF - 13SF
ĐB97301
G124276
G24186495944
G3934221370015165
667960038235261
G42638614647253572
G5939245292935
914288087546
G6780307578
G730711319
ĐầuĐuôi
00,1,7,8
13,9
22,5,9
30,5,8
42,4,6,6
5
61,4,5
71,2,6,8
80,2
92,6

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 24-08-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 9SE - 1SE - 3SE
ĐB25362
G112645
G25962558990
G3647174207832551
991698217100419
G43273184093610804
G5049218821079
169479409382
G6382645322
G723443128
ĐầuĐuôi
04
17,9
22,3,5,8
31
40,0,4,5,5
51
61,2,9
71,3,8,9
82,2,2
90,2,4

Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây nhất tổng hợp chi tiết thông tin của các giải đã mở thưởng trong tháng qua.

Bạn có thể xem các thông tin trong 30 ngày sau:

- Chỉ xem thống kê của các giải thưởng đã được quay số mở thưởng trong 30 ngày gần nhất bằng cách nhấp chuột vào phần “Đầy đủ” .

- Chỉ xem kết quả lô tô 2 số cuối của các giải đã mở thưởng xổ số Thủ Đô trong 30 ngày thì nhấp chuột vào mục “2 số” rồi click “Xem”.

- Chỉ xem thông tin lô tô 3 số cuối của các giải thưởng KQSXMB 30 ngày trước đó thì nhấp chuột vào mục “3 số” rồi click “Xem”.

Lựa chọn hình thức theo dõi sổ kết quả 30 ngày trên đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian theo dõi xổ số miền bắc trong tháng, từ đó có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt của các cặp số dễ về.

Truy cập để xem các con số may mắn miền bắc hôm nay được các chuyên gia dự đoán:

Soi cầu Mb