KQXSMB 30 NGÀY QUA - SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 1 THÁNG GẦN ĐÂY

XSMB 30 ngày liên tiếp - Xổ số miền Bắc 1 tháng qua

Lấy các số chưa về lâu nhất của xổ số Miền Bắc, soạn tin TKMB gửi 8512 (5000đ)

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 22-11-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 13YL - 10YL - 7YL
ĐB75178
G151146
G27134582930
G3398383799003039
107171602313472
G46723255447566248
G5357348319595
043093711823
G6654788282
G795907687
ĐầuĐuôi
0
17
23,3,3
30,0,1,8,9
45,6,8
54,4,6
6
71,2,3,6,8
82,7,8
90,0,5,5

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 21-11-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 5YK - 2YK - 11YK
ĐB15315
G120924
G25888608284
G3495208470303705
753685825806850
G41776203531044264
G5725787894195
964347435310
G6569568731
G703081211
ĐầuĐuôi
03,3,4,5,8
10,1,2,5
20,4
31,5
43,3
50,7,8
64,8,8,9
76
84,6,9
95

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 20-11-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 15YH - 11YH - 13YH
ĐB72751
G152665
G22160549004
G3354037129705953
443584776052106
G49309734477233554
G5203569215798
564000596158
G6029154112
G787773055
ĐầuĐuôi
03,4,5,6,9
12
21,3,9
30,5
40,4
51,3,4,4,5,8,8,9
60,5
77
87
97,8

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 19-11-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 10YG - 1YG - 11YG
ĐB19942
G150640
G23023316299
G3751478808316886
876847360416466
G43898038117444280
G5552716695640
621814091739
G6158558731
G751986463
ĐầuĐuôi
04,9
18
27
31,3,9
40,0,2,4,7
51,8,8
63,4,6,9
7
80,1,3,4,6
98,8,9

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 18-11-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 14YF - 9YF - 7YF
ĐB93484
G121147
G21975510560
G3112751757226593
439070046431114
G47483519202518012
G5260001651042
891131422931
G6623634153
G779382045
ĐầuĐuôi
00,7
11,2,4
20,3
31,4,8
42,2,5,7
51,3,5
60,4,5
72,5,9
83,4
92,3

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 17-11-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 14YE - 9YE - 4YE
ĐB25000
G139087
G21121399168
G3235758222941624
409815982163521
G45652669379175371
G5397108136242
864396751863
G6058930586
G701027107
ĐầuĐuôi
00,1,2,7
13,3,7
21,1,4,9
30
42,3
52,8
63,8
71,1,1,5,5
81,6,7
93

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 16-11-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 15YD - 12YD - 3YD
ĐB01682
G146487
G24596879292
G3397851073702403
470206087915656
G43142551077262114
G5369370198149
680017982546
G6984483163
G777783549
ĐầuĐuôi
00,3
10,4,9
20,6
35,7
42,6,9,9
56
63,8
77,8,9
82,3,4,5,7
92,3,8

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 15-11-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 11YC - 13YC - 10YC
ĐB09208
G106347
G27788681535
G3218323075072258
347023778749646
G48487078339499305
G5897416924091
696143717855
G6248700883
G750771969
ĐầuĐuôi
00,2,5,8
19
2
32,5
46,7,8,9
50,0,5,8
61,9
71,4,7
83,3,6,7,7
91,2

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 14-11-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 2YB - 13YB - 11YB
ĐB86358
G165126
G23380241801
G3581801479042209
596118059559587
G41161243203041132
G5748673131375
929170257010
G6113419377
G791665465
ĐầuĐuôi
01,2,4,9
10,1,3,3,9
25,6
32,2
4
54,8
61,5,6
75,7
80,6,7
90,1,1,5

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 13-11-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 13YA - 9YA - 8YA
ĐB29618
G114439
G21475471727
G3164456580865150
775169936830929
G41548279737760728
G5267911380407
798387068165
G6194980167
G794688175
ĐầuĐuôi
06,7,8
16,8
27,8,9
38,9
45,8
50,4
65,7,8,8
75,6,9
80,1,3
94,4,7

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 12-11-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 8XV - 5XV - 15XV
ĐB36744
G195233
G22196239539
G3951696837696581
224559797813814
G47940630301486752
G5177442473134
890593211355
G6092636994
G755639707
ĐầuĐuôi
03,5,7
14
21
33,4,6,9
40,4,7,8
52,5,5,5
62,3,9
74,6,8
81
92,4,7

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 11-11-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 2XU - 1XU - 13XU
ĐB04116
G118344
G29693529509
G3894813401992520
960191083967017
G42175362351322355
G5859680699770
221448943414
G6959052720
G727510287
ĐầuĐuôi
02,9
14,4,6,7,9,9
20,0,3,7
32,5,9
44
51,2,5,9
69
70,5
81,7
94,6

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 10-11-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 5XT - 6XT - 14XT
ĐB23310
G127335
G26971090559
G3944335342851348
018339312654321
G45391924409851956
G5605885086802
989325406647
G6969205549
G733575570
ĐầuĐuôi
02,5,8
10,0
21,6,8
33,3,3,5
40,4,7,8,9
55,6,7,8,9
69
70
85
91,3

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 09-11-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 11XS - 2XS - 5XS
ĐB26502
G125577
G23296384850
G3379736119338891
244671939016400
G40677538301956291
G5118561930388
079575720800
G6158809398
G760730374
ĐầuĐuôi
00,0,2,3,9
1
2
3
4
50,8
60,3,7
72,3,3,4,7,7
83,5,8
90,1,1,3,3,5,5,8

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 08-11-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 11XR - 6XR - 12XR
ĐB37892
G175605
G29813889024
G3348729133026233
214873022711062
G47252497723776603
G5442792959909
610697861773
G6065825851
G780286758
ĐầuĐuôi
03,5,6,9
1
24,5,7,7,8
30,3,8
4
51,2,8
62,5,7
72,3,7,7
80,6,7
92,5

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 07-11-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 1XQ - 4XQ - 3XQ
ĐB87024
G145295
G24229185731
G3094968545559201
932669095659440
G46983000336762654
G5308658755599
213682362314
G6907400123
G783959605
ĐầuĐuôi
00,1,3,5,7
14
23,4
31,6,6
40
54,5,6
66
75,6
83,3,6
91,5,5,6,6,9

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 06-11-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 3XP - 6XP - 2XP
ĐB46181
G106584
G28111936209
G3902265060283100
633714091542443
G48823119386588684
G5275857323244
687112882076
G6615190805
G747854243
ĐầuĐuôi
00,2,5,9
15,5,9
23,6
32
42,3,3,4,7
58,8
6
71,1,6
81,4,4,5,8
90,3

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 05-11-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 12XN - 4XN - 1XN
ĐB63990
G101134
G27161017521
G3548340669390688
031229565768032
G42204796290005329
G5963219432059
035756637303
G6598691251
G778944854
ĐầuĐuôi
00,3,4
10
21,2,9
32,2,4,4
43,8
51,4,7,7,9
62,3
78
88
90,1,3,4,8

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 04-11-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 3XM - 4XM - 11XM
ĐB56043
G149752
G27734851039
G3953800809401175
520803377702723
G41778008723678259
G5454065005590
592135994471
G6676907587
G775152474
ĐầuĐuôi
00,7
15
21,3,4
39
40,3,8
52,9
67
71,4,5,5,6,7,8
80,0,7,7
90,4,9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 03-11-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 1XL - 3XL - 13XL
ĐB40911
G197704
G27923875235
G3764124772463409
583642294535434
G49547937427941325
G5016000448784
174440934274
G6729403477
G790201711
ĐầuĐuôi
03,4,9
11,1,2,7
20,4,5,9
34,5,8
44,4,5,7
5
60,4
74,4,7
84
90,3,4

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 02-11-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 12XK - 5XK - 2XK
ĐB93894
G136798
G25651041495
G3537257610775567
346468809362567
G40439776409819281
G5395528623373
177911941402
G6459145869
G765464768
ĐầuĐuôi
02,7
10
25
39
45,6,6,7
55,9
62,4,5,7,7,8,9
73,9
81,1
93,4,4,5,8

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 01-11-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 6XH - 4XH - 13XH
ĐB23568
G189592
G22239251423
G3944338464545814
157612116265511
G46416365285031764
G5315262786970
842040723486
G6456871639
G751837287
ĐầuĐuôi
03
11,4,6
20,3
33,9
45
51,2,2,6
61,2,4,8
70,1,2,2,8
83,6,7
92,2

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 31-10-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 14XG - 2XG - 7XG
ĐB88962
G154054
G27033347439
G3916698695109161
082023698879889
G49236732517585042
G5250339772910
374373760524
G6095251301
G742661285
ĐầuĐuôi
01,2,3
10,2
24,5
33,6,9
42,2,3
51,1,4,8
61,2,6,9
76,7
85,8,9
95

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 30-10-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 1XF - 3XF - 5XF
ĐB40698
G113263
G21882302599
G3238787668985196
844460364206211
G44068203095453250
G5937140544727
046806499414
G6749756503
G726244715
ĐầuĐuôi
03
11,4,5
23,4,6,7
30
42,5,6,7,9,9
50,4,6
63,8,8
71,8
89
96,8,9

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 29-10-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 4XE - 10XE - 11XE
ĐB42342
G141504
G22715537714
G3563231495917982
906819792805315
G44799799641715139
G5101392710563
716323434972
G6156358667
G752764334
ĐầuĐuôi
04
13,4,5
23,8
34,9
42,3,3
52,5,6,8,9
63,3,7
71,1,2,6
81,2
96,9

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 28-10-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 8XD - 6XD - 14XD
ĐB96139
G156197
G21482514149
G3652553176047423
131030088665401
G45460147029167634
G5645923314618
724644549227
G6266831203
G701090317
ĐầuĐuôi
01,1,3,3,3,9
16,7,8
23,5,7
31,1,4,9
46,9
54,5,9
60,0,6
70
86
97

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 27-10-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 5XC - 3XC - 2XC
ĐB24116
G131797
G21103306489
G3383687351121197
428237541433189
G46163649851391593
G5470056618246
268420491922
G6160334991
G749280226
ĐầuĐuôi
00,2
11,4,6
22,3,6,8
33,4,9
46,9,9
5
60,1,3,8
7
84,9,9
91,3,7,7,8

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 26-10-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 13XB - 15XB - 6XB
ĐB63309
G182597
G20104245534
G3131015608015913
117935266859759
G44970711915714468
G5946840422876
879037050728
G6105487352
G785945911
ĐầuĐuôi
01,5,5,9
11,3,9
28
34
42,2
52,9,9
68,8,8
70,1,6
80,5,7
90,3,4,7

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 25-10-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 3XA - 15XA - 2XA
ĐB88584
G101811
G22590214580
G3797486780093887
014822667914613
G45557356378633462
G5472180491521
120781032535
G6577443676
G745222633
ĐầuĐuôi
00,2,3,7
11,3
21,1,2,6
33,5
43,5,8,9
57
62,3,3
76,7,9
80,2,4,7
9

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 24-10-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 7VU - 3VU - 9VU
ĐB65074
G154557
G27591457738
G3626909591972248
977628980791520
G45619808999187084
G5371640076243
975618041015
G6104288290
G798869987
ĐầuĐuôi
04,4,7,7
14,5,6,8,9,9
20
38
43,8
56,7
62
74
84,6,7,8,9
90,0,8,9

Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây nhất tổng hợp chi tiết thông tin của các giải đã mở thưởng trong tháng qua.

Bạn có thể xem các thông tin trong 30 ngày sau:

- Chỉ xem thống kê của các giải thưởng đã được quay số mở thưởng trong 30 ngày gần nhất bằng cách nhấp chuột vào phần “Đầy đủ” .

- Chỉ xem kết quả lô tô 2 số cuối của các giải đã mở thưởng xổ số Thủ Đô trong 30 ngày thì nhấp chuột vào mục “2 số” rồi click “Xem”.

- Chỉ xem thông tin lô tô 3 số cuối của các giải thưởng KQSXMB 30 ngày trước đó thì nhấp chuột vào mục “3 số” rồi click “Xem”.

Lựa chọn hình thức theo dõi sổ kết quả 30 ngày trên đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian theo dõi xổ số miền bắc trong tháng, từ đó có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt của các cặp số dễ về.

Truy cập để xem các con số may mắn miền bắc hôm nay được các chuyên gia dự đoán:

Soi cầu Mb