KQXSMB 30 NGÀY QUA - SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 1 THÁNG GẦN ĐÂY

XSMB 30 ngày liên tiếp - Xổ số miền Bắc 1 tháng qua

Lấy các số chưa về lâu nhất của xổ số Miền Bắc, soạn tin TKMB gửi 8512 (5000đ)

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 20-03-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 11GA - 1GA - 6GA
ĐB20824
G101740
G20815076859
G3772579963409195
730978412465293
G44451856724548293
G5218627033827
851921390401
G6395841056
G749278583
ĐầuĐuôi
01,3
19
24,4,7,7
34,9
40,1,9
50,1,4,6,7,9
67
7
83,5,6
93,3,5,5,7

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 19-03-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 2FE - 7FE - 3FE
ĐB39473
G188431
G23181538423
G3644588990603787
278819407271547
G45191510091250817
G5847088973780
709779891463
G6754571139
G732390547
ĐầuĐuôi
00,5,6
15,7
23,5
31,2,9,9
47,7
54,8
63
70,1,2,3
80,1,7,9
91,7,7

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 18-03-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 11FD - 4FD - 10FD
ĐB41334
G184633
G27273800524
G3187770383184391
897678397146277
G46034227502162821
G5954810322492
443156801932
G6794392508
G731627267
ĐầuĐuôi
08
16
21,4
31,1,1,2,2,3,4,4,8
48
5
62,7,7
71,2,5,7,7
80
91,2,2,4

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 17-03-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 7FC - 3FC - 9FC
ĐB96651
G120755
G20289271843
G3243093976886989
503314896287734
G45261553163775755
G5414475219652
192808708821
G6257627613
G751947075
ĐầuĐuôi
09
13
21,1,7,8
31,1,4
43,4
51,1,2,5,5,7
61,2,8
70,0,5,7
89
92,4

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 16-03-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 8FB - 2FB - 15FB
ĐB26682
G137391
G26923841265
G3996043317815445
022567760472373
G43377346147992904
G5362523946750
373856963484
G6190477144
G739600604
ĐầuĐuôi
04,4,4,4,6
1
25
38,8,9
44,5
50,6
60,1,5
73,7,7,8
82,4
90,1,4,6,9

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 15-03-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 15FA - 4FA - 8FA
ĐB40771
G189617
G25868559275
G3326642062611516
778266233252831
G48898452084527809
G5250582171282
078966871288
G6329366771
G749429963
ĐầuĐuôi
05,9
16,7,7
20,6,6,9
31,2
42,9
52
63,4,6
71,1,5
82,5,7,8,9
98,9

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 14-03-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 15ED - 12ED - 6ED
ĐB75608
G115029
G28424145914
G3517318227532352
859352366555488
G41313077818410318
G5647836342034
215498431243
G6758605254
G773283182
ĐầuĐuôi
05,8
13,4,8
28,9
31,1,4,4,5
41,1,3,3
52,4,4,8
65
73,5,8,8
82,8
9

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 13-03-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 13EC - 9EC - 7EC
ĐB55062
G146864
G29951558103
G3400214125937709
334708778219037
G42645601498721777
G5061241614925
355207463784
G6881272227
G740495944
ĐầuĐuôi
03,9
12,4,5
21,5,7
37
40,4,5,6,9
52,9,9
61,2,4
70,2,2,7
81,2,4
9

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 12-03-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 3EB - 5EB - 7EB
ĐB37899
G194673
G26454391378
G3349077529401032
772167628391196
G49474824279433986
G5795149177412
414906876865
G6978800652
G703086334
ĐầuĐuôi
00,3,7,8
12,6,7
2
32,4
42,3,3,9
51,2
63,5
73,4,8,8
83,6,7
94,6,9

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 11-03-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 13EA - 8EA - 7EA
ĐB97291
G182885
G25655402384
G3958381664307036
298280006811762
G44223281593633426
G5991164282526
065843053813
G6079794125
G772230538
ĐầuĐuôi
05,5
11,3,5
23,3,5,6,6,8,8
36,8,8
43
54,8
62,3,8
72,9
84,5
91,4

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 10-03-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 4DC - 2DC - 1DC
ĐB74359
G176419
G24410191993
G3868141557914774
670255269536608
G44737989760182310
G5003345184652
949023010141
G6439273579
G768879497
ĐầuĐuôi
01,1,8
10,4,8,8,9
25
33,7,9
41
52,9
68
73,4,9,9
87
90,3,4,5,7,7

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 09-03-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 15DB - 9DB - 10DB
ĐB06000
G197910
G22060534406
G3938266230826644
260062921496463
G43468793995243551
G5979978827085
295786757737
G6513422652
G737947028
ĐầuĐuôi
00,5,6,6,8
10,3,4
22,4,6,8
37,7,9
44
51,2,7
63,8
70,5
82,5
94,9

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 08-03-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 6DA - 11DA - 15DA
ĐB09702
G174663
G23075857111
G3602741243544317
582463611828338
G49640454992234480
G5152130339929
548172879320
G6738184948
G702014293
ĐầuĐuôi
01,2,2
11,7,8
20,1,3,9
33,5,8,8
40,2,6,8,9
58
63
74
80,1,4,7
93

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 07-03-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 12CB - 11CB - 6CB
ĐB72672
G151065
G29463019339
G3094642781551563
526917698964292
G46579903094248380
G5200710269874
113357203016
G6956781069
G736308570
ĐầuĐuôi
07
15,6
20,4,6
30,0,0,3,6,9
4
56
63,4,5,9
70,2,4,9
80,1,5,9
91,2

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 06-03-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 12CA - 5CA - 9CA
ĐB87807
G158780
G20632191122
G3610134650788781
764131150924699
G41703391201785627
G5797196089597
494063555636
G6120537783
G783168456
ĐầuĐuôi
03,7,7,8,9
12,3,3,6
20,1,2,7
36,7
40
55,6
6
71,8
80,1,3,3,4
97,9

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 05-03-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 5BA - 10BA - 4BA
ĐB02286
G176770
G20682525300
G3255429258597675
586949691489230
G49993031256122702
G5405719720159
089015259043
G6005909407
G715399332
ĐầuĐuôi
00,2,5,7,9
12,2,4,5
25,5
30,2,9
42,3
57,9
6
70,2,5
85,6
90,3,3,4

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 04-03-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 11LZ - 9LZ - 8LZ
ĐB11155
G145805
G23588389943
G3226939869574276
132921551375857
G46865945890119882
G5149023307550
558944958524
G6699510099
G733043860
ĐầuĐuôi
04,5
10,1,3
24
30,3,8
43
50,5,7,8
60,5
76
82,3,9
90,2,3,5,5,9,9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 03-03-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 14LY - 13LY - 8LY
ĐB58310
G110624
G27143278957
G3642221069368066
579655804563636
G40614431011707093
G5558200332199
787492828442
G6834082688
G712899206
ĐầuĐuôi
06
10,0,2,4
22,4
32,3,4,6
42,5
57
65,6
70,4
82,2,2,8,9
92,3,3,9

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 02-03-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 8LX - 12LX - 13LX
ĐB62505
G120787
G21129483741
G3625471241325832
441031611549454
G45557819095840213
G5624829403251
543529323665
G6386147621
G787105288
ĐầuĐuôi
03,5
10,3,3,5
21
32,2,5
40,1,7,7,8
51,2,4,7
65
7
84,6,7,7,8
90,4

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 01-03-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 5LV - 11LV - 13LV
ĐB71310
G106742
G28128212686
G3907761166862008
610539403213083
G46324690142720373
G5373198475459
846431970691
G6531492827
G732116776
ĐầuĐuôi
01,8
10,1
24,7
31,1,2,2
42,7
53,9
64,7,8
72,3,6,6
82,3,6
91,2,7

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 28-02-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 5LU - 9LU - 8LU
ĐB61214
G196589
G20537839524
G3446799271635241
043317925113630
G43161518896170660
G5901152005087
612824272478
G6169178951
G708172663
ĐầuĐuôi
00,8
11,4,6,7,7
24,6,7,8
30,1
41
51,1
60,1,3,9
78,8,8,9
87,8,9
9

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 27-02-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 14LT - 1LT - 10LT
ĐB68716
G121136
G25780350551
G3184921161387193
157081750008663
G44254907977269558
G5809914376832
389934925039
G6160626587
G728576494
ĐầuĐuôi
00,3,8
13,6
26,6,8
32,6,7,9
4
51,4,7,8
60,3,4
79
87
92,2,3,4,9,9

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 26-02-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 15LS - 13LS - 14LS
ĐB17948
G156052
G20785472825
G3473497943509013
010831259512432
G42292641408809850
G5606508692696
572643011244
G6354960277
G716147389
ĐầuĐuôi
01
13,4,4,6
25,6
32,5
44,8,9
50,2,4,4
60,5,9
73,7
80,3,9
92,5,6

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 25-02-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 12LR - 10LR - 4LR
ĐB37168
G114350
G23845772236
G3363297330149104
399537161949805
G43513886706864710
G5787941508523
579137089545
G6722699314
G738655681
ĐầuĐuôi
01,4,5,8
10,3,4,9
22,3,9
36,8
45
50,0,3,6,7
65,7,8
79
81,6
91,9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 24-02-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 15LQ - 2LQ - 1LQ
ĐB55232
G139106
G24293466588
G3194921267940369
161646418142536
G45253722135699949
G5921896156384
977406679256
G6053151027
G704340717
ĐầuĐuôi
04,6,7
15,7,8
21,7
32,4,4,6
49
51,3,3,6
64,7,9,9
74,9
81,4,8
92

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 23-02-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 5LP - 15LP - 3LP
ĐB63311
G186911
G21621995693
G3748531185199198
072860933042706
G43296290856049414
G5972074630959
282573134473
G6407781040
G796395334
ĐầuĐuôi
04,6,7,8
11,1,3,4,9
20,5
30,4,9
40
51,3,3,9
63
73
81,6
93,6,6,8

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 22-02-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 9LN - 7LN - 11LN
ĐB34463
G153655
G21223026939
G3829807273558528
560625181475106
G43784920010136658
G5079863731295
796284362527
G6205320069
G783448690
ĐầuĐuôi
00,5,6
13,4
20,7,8
30,5,6,9
44
55,8
62,2,3,9
73
80,3,4,6
90,5,8

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 21-02-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 9LM - 15LM - 6LM
ĐB89968
G175866
G25703979159
G3156821401543743
570488999340390
G47907460239216172
G5823447644536
969468433812
G6974962317
G765403376
ĐầuĐuôi
02,7
12,5,7
21
33,4,6,9
40,3,3,8
59
62,4,5,6,8
72,4,6
82
90,3,4

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 20-02-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 12KZ - 10KZ - 4KZ
ĐB28716
G160764
G21932925694
G3281649533204087
575416125504098
G42787215093551033
G5454886880833
244443435394
G6666471422
G773415143
ĐầuĐuôi
0
16
22,9
32,3,3
41,1,3,3,4,8
50,1,5,5
64,4,6
71,3
87,7,8
94,4,8

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 19-02-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 6KY - 1KY - 2KY
ĐB86105
G155689
G22650359506
G3442711865252665
194682911670851
G44952378413347882
G5625093849488
758749319661
G6895491961
G775685549
ĐầuĐuôi
03,5,6
16
2
31,4
49
50,1,2,2,5
61,1,5,8,8
71,5
82,4,4,7,8,9
91,5

Kết quả XSMB 30 ngày gần đây nhất tổng hợp chi tiết thông tin của các giải đã mở thưởng trong tháng qua.

Bạn có thể xem các thông tin trong 30 ngày sau:

- Chỉ xem thống kê của các giải thưởng đã được quay số mở thưởng trong 30 ngày gần nhất bằng cách nhấp chuột vào phần “Đầy đủ” .

- Chỉ xem kết quả lô tô 2 số cuối của các giải đã mở thưởng xổ số Thủ Đô trong 30 ngày thì nhấp chuột vào mục “2 số” rồi click “Xem”.

- Chỉ xem thông tin lô tô 3 số cuối của các giải thưởng KQSXMB 30 ngày trước đó thì nhấp chuột vào mục “3 số” rồi click “Xem”.

Lựa chọn hình thức theo dõi kết quả 30 ngày trên đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian theo dõi xổ số miền bắc trong tháng, từ đó có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt của các cặp số dễ về.

Truy cập để xem các con số may mắn miền bắc hôm nay được các chuyên gia dự đoán:

Soi cầu Mb