KQXSMB 30 NGÀY QUA - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 1 THÁNG GẦN ĐÂY

XSMB 30 ngày liên tiếp - Xổ số miền Bắc 1 tháng qua

XSMB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 28-01-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 4BM-3BM - 16BM-18BM - 17BM-23BM - 19BM-9BM - 10BM-21BM
ĐB50940
G161595
G26267320963
G3646333845118368
881265138730959
G47681831315402748
G5311345295433
710252467745
G6183207117
G784908104
ĐầuĐuôi
02,4,7
13,3,7
26,9
33,3
40,0,5,6,8
51,9
63,8
73
81,1,3,4,7
90,5

XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 23-01-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 14BN - 5BN - 9BN
ĐB16875
G150936
G20082885363
G3816203792068187
888744156948733
G42256728376893593
G5409303800449
154164936070
G6190797813
G784717518
ĐầuĐuôi
0
13,8
20,0,8
33,6
41,9
56
63,9
70,1,4,5,5
80,3,4,7,9
90,3,3,3,7

XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 22-01-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 20BP - 16BP - 17BP - 19BP
ĐB96449
G152583
G29332198092
G3173312681785451
695940667587955
G45529484329497470
G5617663480911
864244956078
G6636657898
G758093062
ĐầuĐuôi
09
11,7
21,9
30,1,6
42,3,8,9,9
51,5,7,8
62
70,5,6,8
83
92,4,5,8

XSMB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 21-01-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 12BQ - 2BQ - 14BQ
ĐB38897
G109947
G22950267025
G3408487715857065
975137416335801
G42195377238542571
G5724058720635
811934436493
G6217907387
G761065585
ĐầuĐuôi
01,2,6,7
13,7,9
25
35
40,3,7,8
54,5,8
61,3,5
71,2,2
85,7
93,5,7

XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 20-01-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 13BR - 2BR - 9BR
ĐB12850
G103659
G22643917297
G3275337867259665
654975416338041
G49951081955249011
G5640923089319
927201962832
G6148820476
G713853744
ĐầuĐuôi
08,9
11,3,9,9
20,4
32,3,7,9
41,4,8
50,1,9
63,5
72,2,6
85
96,7,7

XSMB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 19-01-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 12BS - 7BS - 1BS
ĐB70921
G178137
G25262109836
G3491742506229639
724345065072551
G42876172425210811
G5221647051224
537253716946
G6939228392
G723113495
ĐầuĐuôi
05
11,1,6
21,1,1,3,4,4,8
34,4,6,7,9,9
46
50,1
62
71,2,4,6
8
92,5

XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 18-01-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 12BT - 9BT - 5BT
ĐB34706
G191118
G22983738146
G3010800808962709
140427725532218
G47951048147303337
G5987133459998
363508508174
G6849764801
G789715948
ĐầuĐuôi
01,6,9
18,8
2
30,5,7,7
42,5,6,8,9
50,1,5,9
64
71,1,4
80,1,9,9
98

XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 17-01-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 4BU - 6BU - 16BU - 11BU
ĐB97571
G147197
G24764717744
G3475922652030084
798718171050342
G49731024725687406
G5017198498978
730254380464
G6646470572
G774718428
ĐầuĐuôi
02,6
10
20,8
31,8
42,4,6,7,7,9
5
64,8
70,1,1,1,1,2,4,8
84,4
92,7

XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 16-01-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 10BV - 12BV - 14BV
ĐB72782
G122594
G23947047122
G3933385815078231
166443628168512
G45160562015923662
G5459165320312
989924371629
G6189483518
G793716419
ĐầuĐuôi
0
12,2,8,9
20,2,9
31,2,7,8
44
50
60,2,4
70,1
81,2,3,9
91,2,3,4,9

XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 15-01-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 4BX - 3BX - 11BX
ĐB26710
G135188
G22558188005
G3699778541361620
048740902100033
G48791912787706440
G5212633620322
138142946889
G6151333401
G754248433
ĐầuĐuôi
01,5
10,3
20,1,2,4,6,7
33,3,3
40
51,4
62
70,4,7
81,1,4,8,9
91,4

XSMB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 14-01-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 15BY - 2BY - 6BY
ĐB32164
G140635
G23707615567
G3926913328174665
395269229683870
G41990899674690883
G5965883179144
811104885748
G6702712628
G712180797
ĐầuĐuôi
02,7
11,2,2,7,8
26,8
35
44,8
58
64,5,7,9
70,6
81,3,8
90,1,6,6,7

XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 13-01-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 12BZ - 15BZ - 9BZ
ĐB41244
G161359
G20200472103
G3384141415627571
650928874928307
G49615782844643784
G5165701741906
104262679037
G6807043637
G711514620
ĐầuĐuôi
03,4,6,7,7
11,4,5
20,8
37,7
42,3,4,6,9
51,6,7,9
64,7
71,4
84
92

XSMB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 12-01-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 8AB - 10AB - 4AB
ĐB90880
G120246
G20737698111
G3605580109036569
004404198111569
G42615386010444242
G5542096085129
413139352159
G6486938957
G708245365
ĐầuĐuôi
08,8
11,5
20,4,9
31,5,8
40,2,4,6
53,7,8,9
60,5,9,9
76
80,1,6
90

XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 11-01-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 14AC - 11AC - 8AC
ĐB33658
G132909
G26798961821
G3098158030780281
260902243712380
G44151727772249694
G5389147781030
000602448385
G6876512594
G735781208
ĐầuĐuôi
06,7,8,9
12,2,5
21,4
30,5,7
44
51,8
6
76,7,8,8
80,1,5,9
90,1,4,4

XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 10-01-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 14AD - 2AD - 7AD
ĐB26396
G107249
G26228065932
G3539998267338330
804149292024486
G45908368851387264
G5189443485461
935806864760
G6131050958
G796229141
ĐầuĐuôi
08
14
20,2
30,1,2,8
41,8,9
50,8,8
60,1,4
73
80,6,6,8
91,4,6,6,9

XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 09-01-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 8AE - 10AE - 1AE
ĐB91574
G189090
G26737562647
G3894744870737558
656471799068327
G44236870010033575
G5798146801761
836262188030
G6327914547
G708947005
ĐầuĐuôi
00,3,5,7,8
14,8
27,7
30,6
47,7,7
58
61,2
70,4,4,5,5
80,1
90,0,4

XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 08-01-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 6AF - 3AF - 12AF
ĐB78804
G105932
G29292397549
G3205521735191202
315049515887664
G44192630858039572
G5190374837493
525614054405
G6775813497
G791718645
ĐầuĐuôi
02,3,3,4,4,5,5,8
13
23
32
45,9
51,2,6,8
64
71,2,5
83,6
91,2,3,7

XSMB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 07-01-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 2AG - 1AG - 7AG
ĐB14954
G186395
G26523044442
G3441002317192152
343108537133633
G41549057254111123
G5918722135454
156797858898
G6469178898
G716879828
ĐầuĐuôi
00
10,1,3,6
23,8
30,3
42,9
52,4,4
67,9
71,1,2,8
85,7,7
95,8,8,8

XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 06-01-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 6AH - 1AH - 5AH
ĐB14012
G127116
G24904561784
G3180258532387635
020690547252027
G45546815954944443
G5563430067014
954449473570
G6316638684
G777892310
ĐầuĐuôi
06
10,2,4,6,6
23,3,5,7
34,5,8
43,4,5,6,7
59
69
70,2,7
84,4,9
94

XSMB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 05-01-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 13AK - 7AK - 10AK
ĐB45721
G149581
G29019305073
G3287495795606164
800644828865170
G49855899489955266
G5997472125754
495939089573
G6829162636
G700434782
ĐầuĐuôi
00,8
12
21,9
36
43,7,9
54,5,6,9
62,4,4,6
70,3,3,4
81,2,8
93,4,5

XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 04-01-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 13AL - 1AL - 10AL
ĐB54949
G108119
G21880783419
G3967791723512384
846200428897115
G49498640984112897
G5710632197061
355467673799
G6886753220
G747717007
ĐầuĐuôi
06,7,7,9
11,5,9,9,9
20,0
35
47,9
53,4
61,7
70,1,9
84,6,8
97,8,9

XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 03-01-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 13AM - 8AM - 14AM
ĐB19143
G180801
G24165864482
G3158070670676479
973371958670550
G43284327318238386
G5933809602939
843012758036
G6363587433
G782890237
ĐầuĐuôi
01,2,6,7
1
23
30,3,6,7,7,8,9
43
50,8
60,3
73,5,9
82,2,4,6,6,7,9
9

XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 02-01-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 9AN - 6AN - 2AN
ĐB73604
G127909
G29667759182
G3264192505694576
966140621071718
G47486160483695441
G5032978015812
428797828338
G6411031776
G758348848
ĐầuĐuôi
01,4,4,9
10,1,2,4,8,9
29
31,4,8
41,8
56,8
69
76,6,7
82,2,6,7,8
9

XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 01-01-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 9AP - 3AP - 1AP
ĐB32905
G186851
G26976491081
G3722898159994736
572036905610028
G45910059115700763
G5081273944484
236789649068
G6487533646
G758534129
ĐầuĐuôi
03,5
10,2
28,9
33,6
41,6
51,3,6,8
63,4,4,7,8
70
81,4,7,9
91,4,9

XSMB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 31-12-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 13AQ - 19AQ - 5AQ - 4AQ
ĐB94908
G149302
G21810856186
G3159751477732717
679544818462704
G49764406733984929
G5526610395345
984232719591
G6790812777
G714922948
ĐầuĐuôi
02,4,8,8
12,4,7
29,9
39
42,5,8
54
64,6,7
71,5,7,7
84,6
90,1,2,8

XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 30-12-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 10AR - 14AR - 8AR
ĐB18988
G148668
G24799135657
G3188201904074008
034544788303994
G42118301573451917
G5310517071429
736072014545
G6319411577
G761220681
ĐầuĐuôi
01,5,6,7,8
11,5,7,8,9
20,2,9
3
40,5,5
54,7
60,1,8
77
81,3,8
91,4

Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây nhất tổng hợp chi tiết thông tin của các giải đã mở thưởng trong tháng qua.

Bạn có thể xem các thông tin trong 30 ngày sau:

- Chỉ xem thống kê của các giải thưởng đã được quay số mở thưởng trong 30 ngày gần nhất bằng cách nhấp chuột vào phần “Đầy đủ” .

- Chỉ xem kết quả lô tô 2 số cuối của các giải đã mở thưởng xổ số Thủ Đô trong 30 ngày thì nhấp chuột vào mục “2 số” rồi click “Xem”.

- Chỉ xem thông tin lô tô 3 số cuối của các giải thưởng KQSXMB 30 ngày trước đó thì nhấp chuột vào mục “3 số” rồi click “Xem”.

Lựa chọn hình thức theo dõi sổ kết quả 30 ngày trên đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian theo dõi Xổ số miền Bắc trong tháng, từ đó có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt của các cặp số dễ về.

Truy cập để xem các con số may mắn miền bắc hôm nay được các chuyên gia dự đoán:

Soi cầu Mb