KQXSMB 30 NGÀY QUA - SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 1 THÁNG GẦN ĐÂY

>

XSMB 30 ngày liên tiếp - Xổ số miền Bắc 1 tháng qua

Lấy các số chưa về lâu nhất của xổ số Miền Bắc, soạn tin TKMB gửi 8512 (5000đ)

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 22-05-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 11QV - 13QV - 15QV
ĐB31635
G194144
G21420222957
G3372020714746919
504853477747286
G47964440501677978
G5598178473402
694528381600
G6888094338
G739997300
ĐầuĐuôi
00,0,2,2,2,5
19
2
35,8,8,9
44,5,7,7
57
64,7
73,7,8
81,5,6,8
94,9

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 21-05-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 11QU - 15QU - 10QU
ĐB04934
G110898
G20889501278
G3171370106897069
718074889043994
G47046382601195064
G5546444989375
908713987094
G6378159040
G737575629
ĐầuĐuôi
07
19
26,9
34,7,7
40,6
56,7,9
64,4,8,9
75,8,8
87
90,4,4,5,8,8,8

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 20-05-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 13QT - 2QT - 1QT
ĐB43464
G193972
G26814613245
G3639829918135268
274805955149534
G42781138297448878
G5218176835356
052030219102
G6807376552
G760014715
ĐầuĐuôi
01,2,7
15
20,1
34
44,5,6,7
51,2,6
60,4,8
72,6,8
80,1,1,1,2,2,3
9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 19-05-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 11QS - 3QS - 15QS
ĐB20112
G193858
G21699672107
G3395505201561595
774820761331996
G40225757799766368
G5514477031841
288624874869
G6557594385
G768494415
ĐầuĐuôi
03,7
12,3,5,5
25
3
41,4,4,9
50,7,8
68,8,9
76,7
82,5,6,7
94,5,6,6

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 18-05-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 7QR - 12QR - 3QR
ĐB92849
G100559
G22965134273
G3133825859111158
155499230928277
G47652668464215766
G5699935055416
516937407973
G6136761834
G767195754
ĐầuĐuôi
05,9
16,9
21
34,6
40,9,9
51,2,4,7,8,9
61,6,7,9
73,3,7
82,4
91,9

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 17-05-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 12PZ - 13PZ - 15PZ
ĐB10532
G189701
G26285033857
G3787048258144059
375018119116255
G41515161269472886
G5177576049546
798046013484
G6035215349
G700054554
ĐầuĐuôi
00,1,1,1,4,4,5
12,5,5
2
32,5
45,6,7,9
50,4,5,7,9
6
75
80,1,4,6
91

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 16-05-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 12PY - 2PY - 6PY
ĐB23736
G179828
G20384206815
G3213756243201012
104426047547621
G42372813111276389
G5044068230889
600623530285
G6407967836
G726906096
ĐầuĐuôi
06,7
12,5
21,3,6,7,8
31,2,6,6
40,2,2
53
60,7
72,5,5
85,9,9
90,6

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 15-05-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 12PX - 8PX - 2PX
ĐB22819
G120823
G24604184326
G3647358265566476
493021704745587
G42938123925532370
G5135523983873
855104087133
G6432908213
G781183317
ĐầuĐuôi
02,8,8
13,7,8,9
23,6
32,3,3,5,8,9
41,7
51,3,5,5
6
70,3,6
81,7
98

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 14-05-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 4PV - 8PV - 2PV
ĐB38982
G105375
G26052832359
G3668263760739653
095534177903386
G44574619274683405
G5529897491395
432540171260
G6350418660
G713938055
ĐầuĐuôi
05,7
13,7,8
25,6,8
3
49
50,3,3,5,9
60,0,8
74,5,9
80,2,6
92,3,5,8

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 13-05-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 9PU - 14PU - 2PU
ĐB75368
G137158
G28049316955
G3975925190719021
079975355772877
G47369223596507699
G5234664224793
734480142746
G6347259591
G759659075
ĐầuĐuôi
07
14
21,2
35
44,6,6,7
50,5,7,8,9,9
65,8,9
75,7
8
90,1,2,3,3,7,9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 12-05-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 15PT - 1PT - 9PT
ĐB55886
G188930
G26436157913
G3599746587772267
177666475705955
G46416225772568077
G5406899233342
298060807315
G6662060707
G769270598
ĐầuĐuôi
05,7
13,5,6
23,7
30
42
55,6,7,7
60,1,2,6,7,8,9
74,7,7
80,0,6
98

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 11-05-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 8PS - 13PS - 2PS
ĐB48500
G157392
G27662340780
G3873317744980447
516972592673951
G42192823533040727
G5939316104491
125266660103
G6063932529
G749625722
ĐầuĐuôi
00,3,4
10
22,3,6,7,9
31,2,5
47,9,9
51,2,7
62,3,6
7
80
91,2,2,3,7

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 10-05-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 9PR - 11PR - 15PR
ĐB95735
G132369
G29200014942
G3472173712680512
984707752803272
G41299985630721463
G5463668687255
911387626625
G6342085940
G771993979
ĐầuĐuôi
00
12,3,7
25,6,8
35,6,9
40,2,2
55,6
62,3,8,9
70,1,2,2,9
85
99,9

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 09-05-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 7PQ - 13PQ - 15PQ
ĐB73052
G142339
G28354550151
G3604119498169304
744276157291268
G49868843923764968
G5114326445479
757472543959
G6001147793
G700356667
ĐầuĐuôi
00,1,4
11
27
35,9,9
43,4,5,7
51,2,4,9
66,7,8,8,8
72,4,6,9
81
93

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 08-05-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 4NZ - 11NZ - 13NZ
ĐB36128
G126736
G29688119959
G3100254471157752
374647491361368
G46273476863168559
G5113858034730
219847671587
G6810681188
G790891524
ĐầuĐuôi
03
10,1,3,5,6
24,5,8
30,6,8
4
52,9,9
64,7,8,8
73
81,1,7,8,9
90,8

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 07-05-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 3NY - 2NY - 10NY
ĐB74530
G197659
G29273172498
G3690840784477881
969145101703073
G49896555010536390
G5995952059723
270199170792
G6838832555
G749430266
ĐầuĐuôi
01,2,5
14,7,7
23
30,1,2,8
43,4,9
50,3,5,9,9
66
73
81,4
90,2,6,8

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 06-05-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 2NX - 8NX - 3NX
ĐB44642
G133245
G25173158918
G3865102342914671
703341986302608
G43563772311891960
G5456720045356
164377794850
G6639181737
G733799326
ĐầuĐuôi
04,8
10,8
23,6,9
31,3,4,7,9
42,3,5
50,6
60,3,3,7
71,9,9
81,9
93

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 05-05-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 4NV - 6NV - 12NV
ĐB21900
G121590
G27781407880
G3888853710231251
212118101914854
G46022137047716583
G5291920938435
375469537963
G6333374515
G741171632
ĐầuĐuôi
00,2
11,4,5,6,7,9,9
22
32,3,5
41
51,3,4,4
63
70,1,4
80,3,5
90,3

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 04-05-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 9NU - 2NU - 6NU
ĐB63371
G161735
G29329366824
G3424455114851248
253545478003866
G42121331964442296
G5093162779100
615991671289
G6343823593
G725230360
ĐầuĐuôi
00,3
19
21,3,3,4,5
31,5
43,4,5,8,8
54,9
60,6,7
71,7
80,9
93,3,6

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 03-05-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 11NT - 4NT - 8NT
ĐB12050
G174867
G21183729582
G3868380781450022
430439717656876
G42363908913245319
G5488544227144
058301745654
G6489261200
G730967075
ĐầuĐuôi
00
14,9
22,2,4
30,7,8
43,4
50,4
61,3,7
70,4,5,6,6
82,3,5,9,9
96

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 02-05-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 1NS - 14NS - 6NS
ĐB94761
G127423
G25208933063
G3173463313916736
014306748108122
G45494391538524205
G5230619667662
136360454200
G6440074418
G733499060
ĐầuĐuôi
00,5,6
15,8
22,3
30,3,6,9
40,5,6,9
52
60,1,2,3,3,6
74
81,9
90,4

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 01-05-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 13NR - 11NR - 5NR
ĐB34641
G156596
G28118895672
G3136834450757885
997537255285043
G43194701860235632
G5620525985631
478517527941
G6520759474
G793816354
ĐầuĐuôi
05,7
18
20,3
31,2
41,1,3
52,2,3,4,9
63
72,4
81,3,5,5,8
93,4,6,8

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 30-04-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 8NQ - 10NQ - 5NQ
ĐB93006
G163474
G21937289850
G3156581451498848
569859548662682
G42956750012731345
G5003962053869
602755904003
G6130456698
G741213879
ĐầuĐuôi
00,3,5,6
14
21,7
30,8,9
41,5,8
50,6,6,8
69
72,3,4,9
82,5,6
90,8

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 29-04-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 1NP - 2NP - 5NP
ĐB00417
G199059
G27423319149
G3087869023716254
231751277809000
G45418087874298988
G5824215289730
411280106689
G6306045985
G724996897
ĐầuĐuôi
00,6
10,2,7,8
24,8,9
30,3,7
42,5,9
54,9
68
75,8,8
85,6,8,9
97,9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 28-04-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 8MZ - 3MZ - 1MZ
ĐB61019
G108071
G23695643274
G3197219773534803
780741479462461
G40372735484503651
G5069918688281
743679352913
G6118668234
G780837002
ĐầuĐuôi
02,3
13,8,9
21
34,5,5,6
4
50,1,4,6
61,8,8
70,1,2,4,4
80,1,3
94,9

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 27-04-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 11MY - 8MY - 12MY
ĐB66029
G194740
G25806960284
G3422181594290074
980986653188293
G44080736541909778
G5300307429202
396052423212
G6145115398
G728862664
ĐầuĐuôi
02,3
12,5,8
26,8,9
31
40,2,2,2,5
5
60,4,5,9
74,8
80,4,6
90,3,8,8

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 26-04-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 4MX - 12MX - 6MX
ĐB41702
G118023
G27563330292
G3955004968422534
969135361969423
G44175878831480800
G5972707888233
930179881557
G6941607895
G792511612
ĐầuĐuôi
00,0,1,2,7
12,3,6,9
23,3,7
33,3,4
41,8
51,7
6
75
84,8,8,8
92,2,5

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 25-04-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 3MV - 13MV - 6MV
ĐB44188
G153421
G24505972084
G3178912759677786
019521493622174
G44546749793327944
G5501860279634
697421420264
G6879328792
G776628480
ĐầuĐuôi
0
18
21,7,8
32,4,6
42,4,6
52,9
62,4
74,4,6,9
80,4,4,6,8
91,2,6,7

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 24-04-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 1MT - 8MT - 11MT
ĐB61229
G164831
G20086827719
G3818814459754140
812180838242866
G41063117501960033
G5640528956775
092385485912
G6458651973
G730905201
ĐầuĐuôi
01,5
12,8,9
23,9
30,1,3
40,8
51,2,8
63,6,8
73,5,5
81,2
90,5,6,7

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 23-04-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 1MS - 9MS - 8MS
ĐB95541
G187314
G21833490509
G3947984515724947
409734403865617
G45052731035894889
G5627187487539
982861649662
G6202027809
G758964887
ĐầuĐuôi
02,9,9
10,4,7
27,8
34,8,9
41,7,8,8
52,7,8
62,4
71,3
87,9,9
96,8

Kết quả XSMB 30 ngày gần đây nhất tổng hợp chi tiết thông tin của các giải đã mở thưởng trong tháng qua.

Bạn có thể xem các thông tin trong 30 ngày sau:

- Chỉ xem thống kê của các giải thưởng đã được quay số mở thưởng trong 30 ngày gần nhất bằng cách nhấp chuột vào phần “Đầy đủ” .

- Chỉ xem kết quả lô tô 2 số cuối của các giải đã mở thưởng xổ số Thủ Đô trong 30 ngày thì nhấp chuột vào mục “2 số” rồi click “Xem”.

- Chỉ xem thông tin lô tô 3 số cuối của các giải thưởng KQSXMB 30 ngày trước đó thì nhấp chuột vào mục “3 số” rồi click “Xem”.

Lựa chọn hình thức theo dõi kết quả 30 ngày trên đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian theo dõi xổ số miền bắc trong tháng, từ đó có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt của các cặp số dễ về.

Truy cập để xem các con số may mắn miền bắc hôm nay được các chuyên gia dự đoán:

Soi cầu Mb