XSMT thứ 5 - Xổ Số Miền Trung thứ 5 hàng tuần - XSMT T5

XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 6-5-2021

Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G8
61
30
44
G7
962
571
048
G6
0808
5663
4252
8049
1847
7988
2257
6236
8387
G5
4551
5840
2072
G4
20320
67760
00657
87263
69056
55898
95082
74668
99386
72153
82092
56635
02918
71047
90427
23629
47567
07859
31284
67340
67029
G3
34590
34866
75056
24313
10669
86495
G2
95211
70812
13888
G1
23197
36310
56078
ĐB
355731
534826
892114
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 8
1 1 0,2,3,84
2 06 7,9,9
31 0,5 6
4 0,7,7,9 0,4,8
5 1,2,6,7 3,6 7,9
6 0,1,2,3,3,6 8 7,9
7 1 2,8
8 2 6,8 4,7,8
9 0,7,8 2 5

XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 29-4-2021

Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G8
88
61
68
G7
229
440
003
G6
3185
4054
7379
8771
3938
8660
8502
9494
8139
G5
4187
4460
0558
G4
30083
11113
82614
20659
29550
80305
97931
32034
26381
23014
97637
74104
95021
98301
52364
10621
67759
21230
54208
30223
71604
G3
21509
81476
04105
52009
11212
05940
G2
85210
98918
88616
G1
50624
58924
12058
ĐB
507802
380101
497656
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
02,5,91,1,4,5,9 2,3,4,8
1 0,3,4 4,8 2,6
2 4,9 1,4 1,3
3 1 4,7,8 0,9
4 0 0
5 0,4,96,8,8,9
6 0,0,1 4,8
7 6,9 1
8 3,5,7,8 1
9 4

XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 22-4-2021

Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G8
96
08
03
G7
558
890
080
G6
7502
1228
5376
8583
8530
3626
6249
4602
8428
G5
3945
7089
5776
G4
09865
69147
37490
50953
37408
64429
93830
09832
53038
97536
59230
67372
31213
00403
73010
98180
46107
45813
23245
71645
78301
G3
92582
26725
51354
35708
95023
12292
G2
14905
49643
50677
G1
42242
50458
30970
ĐB
834859
411907
316288
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 2,5,8 3,7,8,8 1,2,3,7
1 3 0,3
2 5,8,9 6 3,8
3 0 0,0,2,6,8
4 2,5,7 3 5,5,9
5 3,8,9 4,8
6 5
7 6 2 0,6,7
8 2 3,9 0,0,8
9 0,6 0 2

XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 15-4-2021

Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G8
68
57
71
G7
053
737
118
G6
9585
9844
3705
1664
0620
2423
5492
0537
9420
G5
8808
4835
6690
G4
52025
44612
96397
74621
93810
54338
00307
39174
78546
08473
00100
71374
14724
89597
06392
82088
51055
20283
94658
54356
87734
G3
99696
94980
03706
07117
60215
77024
G2
40507
72437
24787
G1
66399
38724
87394
ĐB
572250
642407
646144
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 5,7,7,8 0,6,7
1 0,2 7 5,8
2 1,5 0,3,4,4 0,4
3 8 5,7,7 4,7
4 4 64
50,3 7 5,6,8
6 8 4
7 3,4,4 1
8 0,5 3,7,8
9 6,7,9 7 0,2,2,4

XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 8-4-2021

Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G8
72
71
20
G7
468
697
299
G6
4167
2250
7415
9415
5412
9455
3780
6463
0610
G5
1586
6684
9276
G4
92967
41543
79935
32333
26431
59447
24729
72515
88610
12312
36225
61181
39266
36854
44277
61792
90304
68261
99135
71435
49587
G3
79520
07678
00769
80879
22308
35386
G2
25906
28204
89586
G1
53860
90614
23694
ĐB
418531
783287
023147
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 6 4 4,8
1 5 0,2,2,4,5,5 0
2 0,9 5 0
31,1,3,5 5,5
4 3,77
5 0 4,5
6 0,7,7,8 6,9 1,3
7 2,8 1,9 6,7
8 6 1,4,7 0,6,6,7
9 7 2,4,9

XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 1-4-2021

Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G8
85
90
61
G7
935
139
107
G6
4083
4501
3923
1751
9126
0917
2474
5212
6212
G5
8983
4318
3313
G4
34542
74235
67369
43901
41541
02357
34447
10307
40915
52941
34496
50124
19605
56055
05762
95273
00917
05816
18598
69677
14738
G3
75082
12970
32251
08302
71204
31312
G2
83170
38279
36672
G1
82988
95169
44160
ĐB
110662
834349
852954
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 1,1 2,5,7 4,7
1 5,7,8 2,2,2,3,6,7
2 3 4,6
3 5,5 9 8
4 1,2,7 1,9
5 7 1,1,54
62,9 9 0,1,2
7 0,0 9 2,3,4,7
8 2,3,3,5,8
9 0,6 8

XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 25-3-2021

Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G8
39
82
63
G7
262
390
432
G6
0128
2937
2950
5382
4113
2923
6055
2886
8699
G5
6392
4729
2650
G4
89883
99738
43435
15955
44021
62427
25028
80012
09816
63394
79248
61964
10617
38924
14179
11875
82983
84436
90494
89445
23099
G3
08554
53951
00404
79949
47383
28463
G2
69198
22828
99069
G1
96904
34676
88003
ĐB
151343
698137
285821
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 4 4 3
1 2,3,6,7
2 1,7,8,8 3,4,8,91
3 5,7,8,97 2,6
43 8,9 5
5 0,1,4,5 0,5
6 2 4 3,3,9
7 6 5,9
8 3 2,2 3,3,6
9 2,8 0,4 4,9,9

XSMT thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 5 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10.✅  KQXSMT Thứ 5 nhanh số #1 VN được trực tiếp tại trường quay 3 đài:

- Xổ số Bình Định

- Xổ số Quảng Trị

- Xổ số Quảng Bình

Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả XSMTR ngày thứ năm trực tiếp tuần này, hoặc có thể xem lại của tuần rồi hay tuần trước đó, thông tin được cập nhật 7 tuần liên tiếp mới nhất.

 

Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán kết quả xổ số miền Trung

Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.

- Giải nhìvới 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.

- Giải tưcó 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.

- Giải 6với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.

- Giải 7bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.

- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.

- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.

Kết quả xổ số hôm qua