XSST - KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG TUẦN RỒI - XSKT SÓC TRĂNG MỚI NHẤT

>

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 31-07-2019

ĐầuLô tô
009
110,12,16,17,19
224
331,34
442,43
557
664,67,68
774
8
990,98

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 24-07-2019

ĐầuLô tô
000,01
110,13,19
2
334,35
443,48
551
660,61
773,76
889
991,93,95

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 17-07-2019

ĐầuLô tô
001,03,07,08
1
225,27
330
446
5
668
772,73
883,86,89
991,95,96,97

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 10-07-2019

ĐầuLô tô
000,03,07
112,14,15
225,27
337,39
440,43,45
553
668,69
777,79
8
9

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 03-07-2019

ĐầuLô tô
000,04
113,17
221
335
4
556
661,63,65,68
773,73,75,77,77
883,84
9

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 26-06-2019

ĐầuLô tô
009
110,18
220,23,23,28
332,33,39
443,44
550
666,68
779
887
992

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 19-06-2019

ĐầuLô tô
000,03
111
229
332,33
443
551,52,54
661,61,67
7
885
992,96,96,99
« 2 3 4 5 »