XSST - KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG TUẦN RỒI - XSKT SÓC TRĂNG MỚI NHẤT

>

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 05-12-2018

ĐầuLô tô
004,05,06,06,08
113,17
222
333
441
551,56,57,58
664
779
8
996,97

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 28-11-2018

ĐầuLô tô
005
110,13,16
225
3
441,43,43,45,47
550,53
668
776
881,84
992,93

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 21-11-2018

ĐầuLô tô
000,00,01,03,05,07
116
2
331,37
443,49
554
6
770,77,78
888
990,96

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 14-11-2018

ĐầuLô tô
007,09
113
222,24
335,37,38,38,39
4
550,53,55,58
662
779
881
995

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 07-11-2018

ĐầuLô tô
009
1
226,28,29
3
441,46
556
661,61,64,68,69
772,77,78,79
887
999

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 31-10-2018

ĐầuLô tô
004
114
228
330,35,38
445
551,55
662,62,63,66
773,75
885,89
990

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 24-10-2018

ĐầuLô tô
005,08
111
221,22,23,25,25,27
331,39
442,48
555,56,59
6
7
8
992,96
« 4 5 6 7 »