THỐNG KÊ KẾT QUẢ VIETLOTT - TỔNG HỢP THỐNG KÊ TẦN SUẤT, CHU KỲ KQXS VIETLOTT MỚI NHẤT

Thống kê nhanh kết quả xổ số Vietlott

Bộ số Thống kê XS Mega từ 15-07-2020 đến 14-08-2020
43
6.41% 5 lần
45
6.41% 5 lần
14
5.13% 4 lần
18
5.13% 4 lần
19
5.13% 4 lần
41
5.13% 4 lần
42
5.13% 4 lần
04
3.85% 3 lần
09
3.85% 3 lần
13
3.85% 3 lần
26
3.85% 3 lần
44
3.85% 3 lần
06
2.56% 2 lần
10
2.56% 2 lần
11
2.56% 2 lần
17
2.56% 2 lần
20
2.56% 2 lần
21
2.56% 2 lần
32
2.56% 2 lần
35
2.56% 2 lần
38
2.56% 2 lần
39
2.56% 2 lần
01
1.28% 1 lần
05
1.28% 1 lần
07
1.28% 1 lần
12
1.28% 1 lần
15
1.28% 1 lần
24
1.28% 1 lần
25
1.28% 1 lần
29
1.28% 1 lần
31
1.28% 1 lần
33
1.28% 1 lần
34
1.28% 1 lần
36
1.28% 1 lần
40
1.28% 1 lần
02
0% 0 lần
03
0% 0 lần
08
0% 0 lần
16
0% 0 lần
22
0% 0 lần
23
0% 0 lần
27
0% 0 lần
28
0% 0 lần
30
0% 0 lần
37
0% 0 lần