close

THỐNG KÊ KẾT QUẢ VIETLOTT - TK VIETLOTT - THỐNG KÊ MEGA 6/45, POWER 6/55

Tải app

Thống kê nhanh kết quả xổ số Vietlott

Bộ số Thống kê XS Mega từ 27-09-2020 đến 27-10-2020
26
6.41% 5 lần
23
5.13% 4 lần
31
5.13% 4 lần
04
3.85% 3 lần
11
3.85% 3 lần
16
3.85% 3 lần
19
3.85% 3 lần
25
3.85% 3 lần
30
3.85% 3 lần
32
3.85% 3 lần
34
3.85% 3 lần
38
3.85% 3 lần
45
3.85% 3 lần
01
2.56% 2 lần
05
2.56% 2 lần
09
2.56% 2 lần
12
2.56% 2 lần
14
2.56% 2 lần
15
2.56% 2 lần
28
2.56% 2 lần
37
2.56% 2 lần
39
2.56% 2 lần
40
2.56% 2 lần
41
2.56% 2 lần
44
2.56% 2 lần
02
1.28% 1 lần
07
1.28% 1 lần
10
1.28% 1 lần
13
1.28% 1 lần
18
1.28% 1 lần
21
1.28% 1 lần
24
1.28% 1 lần
27
1.28% 1 lần
33
1.28% 1 lần
36
1.28% 1 lần
42
1.28% 1 lần
03
0% 0 lần
06
0% 0 lần
08
0% 0 lần
17
0% 0 lần
20
0% 0 lần
22
0% 0 lần
29
0% 0 lần
35
0% 0 lần
43
0% 0 lần