THỐNG KÊ KẾT QUẢ VIETLOTT - TỔNG HỢP THỐNG KÊ TẦN SUẤT, CHU KỲ KQXS VIETLOTT MỚI NHẤT

Thống kê nhanh kết quả xổ số Vietlott

Bộ số Thống kê XS Mega từ 08-05-2020 đến 07-06-2020
01
6.41% 5 lần
35
6.41% 5 lần
37
5.13% 4 lần
03
3.85% 3 lần
06
3.85% 3 lần
13
3.85% 3 lần
15
3.85% 3 lần
23
3.85% 3 lần
28
3.85% 3 lần
30
3.85% 3 lần
33
3.85% 3 lần
40
3.85% 3 lần
04
2.56% 2 lần
07
2.56% 2 lần
08
2.56% 2 lần
10
2.56% 2 lần
12
2.56% 2 lần
19
2.56% 2 lần
21
2.56% 2 lần
22
2.56% 2 lần
25
2.56% 2 lần
29
2.56% 2 lần
32
2.56% 2 lần
43
2.56% 2 lần
02
1.28% 1 lần
09
1.28% 1 lần
17
1.28% 1 lần
20
1.28% 1 lần
26
1.28% 1 lần
27
1.28% 1 lần
34
1.28% 1 lần
36
1.28% 1 lần
38
1.28% 1 lần
39
1.28% 1 lần
41
1.28% 1 lần
42
1.28% 1 lần
45
1.28% 1 lần
05
0% 0 lần
11
0% 0 lần
14
0% 0 lần
16
0% 0 lần
18
0% 0 lần
24
0% 0 lần
31
0% 0 lần
44
0% 0 lần