LÔ TÔ MIỀN BẮC - BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ LÔ TÔ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB

Lô tô miền Bắc thứ 7, 26-05-2018

ĐầuLô tô
008
110,10,13,18
225,29
334,37,38,38
446,47,47,49
553
662,64,65,67
773,73,78
884,84,85
992

Lô tô miền Bắc thứ 6, 25-05-2018

ĐầuLô tô
005
111
221,21,29
335,36,37,39
444,44,44,45,48,48
552,55,56,59
6
770,72,75,79
884
994,95,96

Lô tô miền Bắc thứ 5, 24-05-2018

ĐầuLô tô
001,09
118
227
331,38
441,42,43,46,46,48,49
552,52,53,54
665
774,76,76
882,83,85
991,92,99

Lô tô miền Bắc thứ 4, 23-05-2018

ĐầuLô tô
003
116,17
222,24,24
333
440,42,44,49
551
661,66,67
771,72,72,73,76,77
882,83,87
991,94,99

Lô tô miền Bắc thứ 3, 22-05-2018

ĐầuLô tô
008,09
111,11,14,16
224,24
330,30,34,36
4
552
660,60,64,65
771,72,72,72,73,76,79
885
991,93

Lô tô miền Bắc thứ 2, 21-05-2018

ĐầuLô tô
001
110,11,12,16,17,19
220,21,23,24,25
332,32
441,47,49
558,58
662,64,64,64,69
771
8
990,95

Lô tô miền Bắc chủ nhật, 20-05-2018

ĐầuLô tô
002,03,04,05,09
115
224,25,26,29,29
3
440,40,49,49
553,55
662,63,64,68,69
770,73,77
880,88
9
1 2 3 4 »