XSTP - XSHCM - KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - XỔ SỐ TP HCM MỚI NHẤT

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 14-10-2019

ĐầuLô tô
002,04,05,05
115
226,28
3
4
552,52
666
777,77
880,82
991,95,99,99

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 12-10-2019

ĐầuLô tô
000,05
112,14,18
224
3
444,45,46,47
550
661,61,63
772
881,85
992

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 07-10-2019

ĐầuLô tô
005,09
111,17,18
229
333
449
553,53,54,54,58,59
662
774,78
8
999

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 05-10-2019

ĐầuLô tô
001,02
117
222,26
334,35
441,42,48
558,59
668,68
771
8
991,92,98

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 30-09-2019

ĐầuLô tô
006
111,15,18
221,25,26
339
442,47,48
553,57
667,68,68
775
8
995

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 28-09-2019

ĐầuLô tô
001,04,05
111,17
228
3
449
550,55,57
661,62,67,69
7
886
994,94,95

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 23-09-2019

ĐầuLô tô
005
119
221
330,30,32,37
442,46
554
661,62,66
7
882,83
992,94,94
« 4 5 6 7 »