XSTP - XSHCM - KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - XỔ SỐ TP HCM MỚI NHẤT

>

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 04-05-2019

ĐầuLô tô
004,05,05
1
221,26,29
337
445,47,48
554,54
662,68
772,76
8
994,98

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 29-04-2019

ĐầuLô tô
003,08
1
228
338
442,48,49
5
665,65
776,78
883,83
990,94,95,96,96

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 27-04-2019

ĐầuLô tô
0
114
224
333,36,37
440
554,55,55
660,63,65
779
884,85,86
992,98

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 22-04-2019

ĐầuLô tô
007
117
222,25,28
3
4
553,59
664,65,66,67,69
7
881
991,93,97,99,99

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 20-04-2019

ĐầuLô tô
0
110,15,18,18
225
3
443,44,48
557
661,63,65,66
771,78
8
994,95,99

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 15-04-2019

ĐầuLô tô
000,03,03,04,06
115
2
334
445
558
666
771,78,78
886
992,97,97,98

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 13-04-2019

ĐầuLô tô
000,01,06
111,13
220,25,25,26,28
332,36
4
555,57
663
771,74,79
8
9
« 3 4 5 6 »