XSTP - XSHCM - KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - XỔ SỐ TP HCM MỚI NHẤT

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 15-07-2019

ĐầuLô tô
004
113,15,16
220,21
331,34
441,43
550,51,52
661,69
771
881
995

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 13-07-2019

ĐầuLô tô
002,07
1
229
331,35
442,43,44,45,48
552,59
6
771,75,78
8
992,95,96

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 08-07-2019

ĐầuLô tô
002
117
2
3
444,45,47
557
660,63,66
770,73,78,79
881,82,83,88
993

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 06-07-2019

ĐầuLô tô
004,07
113
2
338
440,41
552,54,59
662,67,67,69
771,71
883,87
991

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 01-07-2019

ĐầuLô tô
003,05,07
111,12
2
334,39
443,48
5
662,67,69
774
881,89
993,95,96

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 29-06-2019

ĐầuLô tô
003
115
220,23,24,25
331,34,36
442,44
5
668
770,75,78
886,89
996

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 24-06-2019

ĐầuLô tô
001
114,16
2
331,37
440,45,49
553,55
662,69
773,74,77
887
990,93
« 6 7 8 9 »