XSTP - XSHCM - KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - XỔ SỐ TP HCM MỚI NHẤT

>

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 01-07-2019

ĐầuLô tô
003,05,07
111,12
2
334,39
443,48
5
662,67,69
774
881,89
993,95,96

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 29-06-2019

ĐầuLô tô
003
115
220,23,24,25
331,34,36
442,44
5
668
770,75,78
886,89
996

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 24-06-2019

ĐầuLô tô
001
114,16
2
331,37
440,45,49
553,55
662,69
773,74,77
887
990,93

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 22-06-2019

ĐầuLô tô
000
1
228
335
440,45
550,52,57,59
663,65,68
771,79,79
882,89
993

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 17-06-2019

ĐầuLô tô
001
110
220,25,28
333,35
448,48
550
665,69
770,75
884,86,86,88
9

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 15-06-2019

ĐầuLô tô
009
115,17
223
331
447
553,54,58,59
661,61
775,77
881,87
990,97

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 10-06-2019

ĐầuLô tô
002,06,06,08
114
220,26
334,38,39
440,44,47
5
661
770
881
990,99
« 2 3 4 5 »