Bảng thống kê lô tô TP Hồ Chí Minh

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 23-02-2009

ĐầuLô tô
000,02,09
1
223,26
331
4
550,51,53
660,67
772
881,85
991,92,96,98

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 21-02-2009

ĐầuLô tô
009
115,19
221,23
332,37
443,47
552,57
669
774,74
881,84
990,96

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 16-02-2009

ĐầuLô tô
001,01,06
1
225
3
441,44
554,55
660,61,65,67
771,75,77,79
884
998

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 14-02-2009

ĐầuLô tô
001
119
220,22
333,34,39
441,46
551,52,56
664,69,69
776,77
889
9

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 09-02-2009

ĐầuLô tô
0
114,18,19
227,29
335,36
440,40,41
5
661,64,69
776,76
882,85
992

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 07-02-2009

ĐầuLô tô
0
115
229
332,35,36
442
550,50,57,57
668,69
774,76,78
883
990,95

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 02-02-2009

ĐầuLô tô
002
117
221,25,28
335,36,38,39
446
558
660
770,74,79,79
882,83
9