Bảng thống kê lô tô TP Hồ Chí Minh

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 26-01-2009

ĐầuLô tô
0
112,16,16
223,27,29
333,34,37
443
5
664
772,78,79
888,89
990,93

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 24-01-2009

ĐầuLô tô
001
112
228
334,34
4
550,57
665,66,67
774,76,76,76,77
886,87,87
9

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 19-01-2009

ĐầuLô tô
007
111
220,23,26
3
4
5
660
771,72,74,79
880,83,89
991,93,94,94,98

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 17-01-2009

ĐầuLô tô
002,02,06,08
110
223,23,26
339
443,44,49
5
666
7
887
990,96,98,99

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 12-01-2009

ĐầuLô tô
004,07
1
220,27
330,30
443,45,48
551,58
6
775
881,89
993,93,93,96

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 10-01-2009

ĐầuLô tô
002,06,06
111,19
223
330,37
440,44
559
662
776,76
883,86
994,96

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 05-01-2009

ĐầuLô tô
009
114
222
337
443,45,48,49
556,56,58
668
779,79
880,82
990,97