Bảng thống kê lô tô TP Hồ Chí Minh

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 07-09-2009

ĐầuLô tô
0
117
220,27
332,32,34,36
4
551,51,52
664,64,68
7
883,85,85,86
998

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 05-09-2009

ĐầuLô tô
001,08
1
220,21
333
442,48,49
555,56
661,63
772,74,76
880
991,94

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 31-08-2009

ĐầuLô tô
002
110,11
2
331
444
551,55
663,64,64,68,69
771,71,77
880,83,89
9

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 29-08-2009

ĐầuLô tô
004,07
110,14,15,17
220,25
330,33,39
441
557,57
6
771,79
884
995

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 24-08-2009

ĐầuLô tô
002,08
116
223,27
336
440,42,44
554
665,67
776,79
8
990,94,94,98

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 22-08-2009

ĐầuLô tô
007
112,14,18
2
333
441,42,42,43,44
5
660,63,64
771
882,83,83
995

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 17-08-2009

ĐầuLô tô
0
112,16
220,23,27
333,34
4
554
660,61,62,66
770,72,73
880,83
990