XSTP - XSHCM - KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - XỔ SỐ TP HCM MỚI NHẤT

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 22-08-2009

ĐầuLô tô
007
112,14,18
2
333
441,42,42,43,44
5
660,63,64
771
882,83,83
995

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 17-08-2009

ĐầuLô tô
0
112,16
220,23,27
333,34
4
554
660,61,62,66
770,72,73
880,83
990

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 15-08-2009

ĐầuLô tô
002
113,13,13,13,16
223,27,29
330
4
551,54
665,66
771
885,89
999

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 10-08-2009

ĐầuLô tô
000,08
112,16,18,19
229
330,32
447
554,57,59
6
774
880,82,84
993

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 08-08-2009

ĐầuLô tô
0
110,18
220,24
332
445,49
550,51,54,56
666
778
880,83,89
997,98

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 03-08-2009

ĐầuLô tô
004,05
112,12
229
3
444,44,46,49
552
665
770,74,77,77
887
991,91

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 01-08-2009

ĐầuLô tô
003,05,07,08
114,19
2
334,34
440,45
552,56
668
771,72,74
880
999