XSTP - XSHCM - KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - XỔ SỐ TP HCM MỚI NHẤT

>

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 15-06-2009

ĐầuLô tô
000,06
118
221
338
4
553
660,69
773,74,77,79
883,84
991,95,95,96

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 13-06-2009

ĐầuLô tô
002,05
112,19
225,26
330,33
448,49
551,55
662,64
771,72
887,89
9

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 08-06-2009

ĐầuLô tô
005,06
110,10,16
221,25
332
4
5
663,68
774,76
882,83,88,89
993,96

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 06-06-2009

ĐầuLô tô
003,04,08
1
2
3
441,43,45
552,53,58,59
661,65
772,75
887
993,95,95

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 01-06-2009

ĐầuLô tô
006
114,14,14
226
335,36
445,48
555,55
660
772,74
881,81,82,88
9

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 30-05-2009

ĐầuLô tô
002,06
117,18
223
332,39
443,48
550,50,53,54,56,59
669
771
882
9

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 25-05-2009

ĐầuLô tô
002
110,18
226,28
331,35
441,45,45
553,55,57
6
771
883,85
996,97