XSTP - XSHCM - KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - XỔ SỐ TP HCM MỚI NHẤT

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 14-09-2009

ĐầuLô tô
0
112
224
330,31
4
558
660,62,63,66
771,72,74,75,76,78,79
8
996,98

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 12-09-2009

ĐầuLô tô
001,03,04,04,07
115
225
3
4
550,51,56
660,65
773,74,74
887,89
996

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 07-09-2009

ĐầuLô tô
0
117
220,27
332,32,34,36
4
551,51,52
664,64,68
7
883,85,85,86
998

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 05-09-2009

ĐầuLô tô
001,08
1
220,21
333
442,48,49
555,56
661,63
772,74,76
880
991,94

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 31-08-2009

ĐầuLô tô
002
110,11
2
331
444
551,55
663,64,64,68,69
771,71,77
880,83,89
9

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 29-08-2009

ĐầuLô tô
004,07
110,14,15,17
220,25
330,33,39
441
557,57
6
771,79
884
995

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 24-08-2009

ĐầuLô tô
002,08
116
223,27
336
440,42,44
554
665,67
776,79
8
990,94,94,98