KQXS MAX 3D 6/1/2020 - XỔ SỐ MAX 3D NGÀY 6 THÁNG 1 NĂM 2020

Kết quả xổ số Max 3D ngày 06-01-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 932 452 40 1tr
Nhì 746 184 932 478 71 350N
Ba 268 953 343 225 210N
993 073 927
KK 423 803 660 271 187 100N
577 783 925 787
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK191.000.000
G6Trùng 1 số G1309150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK301640.000