THỐNG KÊ 6/55 - TỔNG HỢP THỐNG KÊ KẾT QUẢ VIETLOTT POWER 6 55 CHÍNH XÁC NHẤT

Mời các bạn tham khảo:

Bảng thống kê kết quả xổ số POWER 6/55 tính tới thời điểm hiện tại

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần gần đây, sắp xếp theo lượt về nhiều/ít
14
4.4% 4 lần
40
4.4% 4 lần
08
3.3% 3 lần
09
3.3% 3 lần
11
3.3% 3 lần
12
3.3% 3 lần
20
3.3% 3 lần
25
3.3% 3 lần
31
3.3% 3 lần
43
3.3% 3 lần
49
3.3% 3 lần
01
2.2% 2 lần
03
2.2% 2 lần
10
2.2% 2 lần
13
2.2% 2 lần
17
2.2% 2 lần
19
2.2% 2 lần
21
2.2% 2 lần
23
2.2% 2 lần
27
2.2% 2 lần
30
2.2% 2 lần
34
2.2% 2 lần
35
2.2% 2 lần
36
2.2% 2 lần
41
2.2% 2 lần
45
2.2% 2 lần
48
2.2% 2 lần
50
2.2% 2 lần
52
2.2% 2 lần
53
2.2% 2 lần
54
2.2% 2 lần
02
1.1% 1 lần
05
1.1% 1 lần
07
1.1% 1 lần
15
1.1% 1 lần
18
1.1% 1 lần
24
1.1% 1 lần
26
1.1% 1 lần
29
1.1% 1 lần
32
1.1% 1 lần
33
1.1% 1 lần
37
1.1% 1 lần
38
1.1% 1 lần
39
1.1% 1 lần
42
1.1% 1 lần
51
1.1% 1 lần
55
1.1% 1 lần
04
0% 0 lần
06
0% 0 lần
16
0% 0 lần
22
0% 0 lần
28
0% 0 lần
44
0% 0 lần
46
0% 0 lần
47
0% 0 lần