Thống kê 6/55 - Tổng hợp thống kê kết quả Vietlott Power 6 55 chính xác nhất

Bảng thống kê kết quả xổ số POWER 6/55 tính tới thời điểm hiện tại

Bộ số Thống kê XS Power từ 23-05-2021 đến 22-06-2021
43
5.95% 5 lần
14
4.76% 4 lần
22
4.76% 4 lần
41
4.76% 4 lần
11
3.57% 3 lần
18
3.57% 3 lần
27
3.57% 3 lần
33
3.57% 3 lần
45
3.57% 3 lần
55
3.57% 3 lần
03
2.38% 2 lần
04
2.38% 2 lần
06
2.38% 2 lần
07
2.38% 2 lần
08
2.38% 2 lần
12
2.38% 2 lần
16
2.38% 2 lần
17
2.38% 2 lần
21
2.38% 2 lần
24
2.38% 2 lần
28
2.38% 2 lần
30
2.38% 2 lần
35
2.38% 2 lần
38
2.38% 2 lần
40
2.38% 2 lần
54
2.38% 2 lần
01
1.19% 1 lần
02
1.19% 1 lần
10
1.19% 1 lần
13
1.19% 1 lần
20
1.19% 1 lần
23
1.19% 1 lần
25
1.19% 1 lần
26
1.19% 1 lần
31
1.19% 1 lần
36
1.19% 1 lần
37
1.19% 1 lần
39
1.19% 1 lần
42
1.19% 1 lần
44
1.19% 1 lần
46
1.19% 1 lần
47
1.19% 1 lần
52
1.19% 1 lần
05
0% 0 lần
09
0% 0 lần
15
0% 0 lần
19
0% 0 lần
29
0% 0 lần
32
0% 0 lần
34
0% 0 lần
48
0% 0 lần
49
0% 0 lần
50
0% 0 lần
51
0% 0 lần
53
0% 0 lần