close

THỐNG KÊ 6/55 - TỔNG HỢP THỐNG KÊ KẾT QUẢ VIETLOTT POWER 6 55 CHÍNH XÁC NHẤT

Tải app

Bảng thống kê kết quả xổ số POWER 6/55 tính tới thời điểm hiện tại

Bộ số Thống kê XS Power từ 30-08-2020 đến 29-09-2020
53
5.95% 5 lần
22
4.76% 4 lần
07
3.57% 3 lần
15
3.57% 3 lần
18
3.57% 3 lần
31
3.57% 3 lần
50
3.57% 3 lần
52
3.57% 3 lần
01
2.38% 2 lần
05
2.38% 2 lần
08
2.38% 2 lần
09
2.38% 2 lần
12
2.38% 2 lần
13
2.38% 2 lần
14
2.38% 2 lần
20
2.38% 2 lần
21
2.38% 2 lần
24
2.38% 2 lần
28
2.38% 2 lần
40
2.38% 2 lần
41
2.38% 2 lần
44
2.38% 2 lần
45
2.38% 2 lần
47
2.38% 2 lần
48
2.38% 2 lần
49
2.38% 2 lần
03
1.19% 1 lần
04
1.19% 1 lần
06
1.19% 1 lần
10
1.19% 1 lần
11
1.19% 1 lần
17
1.19% 1 lần
19
1.19% 1 lần
25
1.19% 1 lần
26
1.19% 1 lần
27
1.19% 1 lần
29
1.19% 1 lần
30
1.19% 1 lần
35
1.19% 1 lần
36
1.19% 1 lần
37
1.19% 1 lần
38
1.19% 1 lần
42
1.19% 1 lần
43
1.19% 1 lần
46
1.19% 1 lần
54
1.19% 1 lần
55
1.19% 1 lần
02
0% 0 lần
16
0% 0 lần
23
0% 0 lần
32
0% 0 lần
33
0% 0 lần
34
0% 0 lần
39
0% 0 lần
51
0% 0 lần
ngoche.com