THỐNG KÊ 6/55 - TỔNG HỢP THỐNG KÊ KẾT QUẢ VIETLOTT POWER 6 55 CHÍNH XÁC NHẤT

Bảng thống kê kết quả xổ số POWER 6/55 tính tới thời điểm hiện tại

Bộ số Thống kê XS Power từ 15-06-2020 đến 15-07-2020
05
5.49% 5 lần
09
4.4% 4 lần
10
4.4% 4 lần
18
4.4% 4 lần
50
4.4% 4 lần
54
4.4% 4 lần
02
3.3% 3 lần
03
3.3% 3 lần
19
3.3% 3 lần
20
3.3% 3 lần
38
3.3% 3 lần
45
3.3% 3 lần
04
2.2% 2 lần
06
2.2% 2 lần
11
2.2% 2 lần
12
2.2% 2 lần
14
2.2% 2 lần
21
2.2% 2 lần
27
2.2% 2 lần
32
2.2% 2 lần
33
2.2% 2 lần
35
2.2% 2 lần
43
2.2% 2 lần
46
2.2% 2 lần
48
2.2% 2 lần
52
2.2% 2 lần
53
2.2% 2 lần
01
1.1% 1 lần
07
1.1% 1 lần
15
1.1% 1 lần
16
1.1% 1 lần
17
1.1% 1 lần
22
1.1% 1 lần
23
1.1% 1 lần
24
1.1% 1 lần
26
1.1% 1 lần
28
1.1% 1 lần
29
1.1% 1 lần
34
1.1% 1 lần
36
1.1% 1 lần
40
1.1% 1 lần
44
1.1% 1 lần
47
1.1% 1 lần
51
1.1% 1 lần
55
1.1% 1 lần
08
0% 0 lần
13
0% 0 lần
25
0% 0 lần
30
0% 0 lần
31
0% 0 lần
37
0% 0 lần
39
0% 0 lần
41
0% 0 lần
42
0% 0 lần
49
0% 0 lần