THỐNG KÊ 6/55 - TỔNG HỢP THỐNG KÊ KẾT QUẢ VIETLOTT POWER 6 55 CHÍNH XÁC NHẤT

Mời các bạn tham khảo:

Bảng thống kê kết quả xổ số POWER 6/55 tính tới thời điểm hiện tại

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần gần đây, sắp xếp theo lượt về nhiều/ít
26
6.59% 6 lần
11
4.4% 4 lần
17
4.4% 4 lần
54
4.4% 4 lần
13
3.3% 3 lần
14
3.3% 3 lần
18
3.3% 3 lần
29
3.3% 3 lần
44
3.3% 3 lần
55
3.3% 3 lần
04
2.2% 2 lần
08
2.2% 2 lần
10
2.2% 2 lần
12
2.2% 2 lần
19
2.2% 2 lần
21
2.2% 2 lần
22
2.2% 2 lần
23
2.2% 2 lần
25
2.2% 2 lần
28
2.2% 2 lần
31
2.2% 2 lần
32
2.2% 2 lần
33
2.2% 2 lần
42
2.2% 2 lần
46
2.2% 2 lần
47
2.2% 2 lần
50
2.2% 2 lần
51
2.2% 2 lần
52
2.2% 2 lần
53
2.2% 2 lần
02
1.1% 1 lần
03
1.1% 1 lần
05
1.1% 1 lần
06
1.1% 1 lần
09
1.1% 1 lần
15
1.1% 1 lần
16
1.1% 1 lần
20
1.1% 1 lần
27
1.1% 1 lần
39
1.1% 1 lần
40
1.1% 1 lần
43
1.1% 1 lần
45
1.1% 1 lần
48
1.1% 1 lần
49
1.1% 1 lần
01
0% 0 lần
07
0% 0 lần
24
0% 0 lần
30
0% 0 lần
34
0% 0 lần
35
0% 0 lần
36
0% 0 lần
37
0% 0 lần
38
0% 0 lần
41
0% 0 lần