THỐNG KÊ VIETLOTT 6/45 - THỐNG KÊ TẦN SUẤT, CHU KỲ KẾT QUẢ VIETLOTT MEGA 645

Bảng thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính tới thời điểm hiện tại

Bộ số Thống kê XS Mega từ 15-06-2020 đến 15-07-2020
17
6.94% 5 lần
33
5.56% 4 lần
04
4.17% 3 lần
07
4.17% 3 lần
15
4.17% 3 lần
18
4.17% 3 lần
22
4.17% 3 lần
31
4.17% 3 lần
32
4.17% 3 lần
05
2.78% 2 lần
09
2.78% 2 lần
10
2.78% 2 lần
13
2.78% 2 lần
14
2.78% 2 lần
21
2.78% 2 lần
27
2.78% 2 lần
35
2.78% 2 lần
36
2.78% 2 lần
38
2.78% 2 lần
39
2.78% 2 lần
40
2.78% 2 lần
41
2.78% 2 lần
45
2.78% 2 lần
02
1.39% 1 lần
08
1.39% 1 lần
12
1.39% 1 lần
16
1.39% 1 lần
19
1.39% 1 lần
20
1.39% 1 lần
23
1.39% 1 lần
24
1.39% 1 lần
26
1.39% 1 lần
28
1.39% 1 lần
30
1.39% 1 lần
34
1.39% 1 lần
37
1.39% 1 lần
44
1.39% 1 lần
01
0% 0 lần
03
0% 0 lần
06
0% 0 lần
11
0% 0 lần
25
0% 0 lần
29
0% 0 lần
42
0% 0 lần
43
0% 0 lần