THỐNG KÊ VIETLOTT 6/45 - THỐNG KÊ TẦN SUẤT, CHU KỲ KẾT QUẢ VIETLOTT MEGA 645

Tải app

Bảng thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính tới thời điểm hiện tại

Bộ số Thống kê XS Mega từ 18-12-2020 đến 17-01-2021
32
5.95% 5 lần
04
4.76% 4 lần
22
4.76% 4 lần
35
4.76% 4 lần
40
4.76% 4 lần
10
3.57% 3 lần
11
3.57% 3 lần
19
3.57% 3 lần
26
3.57% 3 lần
30
3.57% 3 lần
34
3.57% 3 lần
39
3.57% 3 lần
43
3.57% 3 lần
06
2.38% 2 lần
13
2.38% 2 lần
15
2.38% 2 lần
17
2.38% 2 lần
20
2.38% 2 lần
28
2.38% 2 lần
31
2.38% 2 lần
33
2.38% 2 lần
38
2.38% 2 lần
01
1.19% 1 lần
03
1.19% 1 lần
05
1.19% 1 lần
07
1.19% 1 lần
08
1.19% 1 lần
09
1.19% 1 lần
12
1.19% 1 lần
14
1.19% 1 lần
16
1.19% 1 lần
18
1.19% 1 lần
21
1.19% 1 lần
23
1.19% 1 lần
24
1.19% 1 lần
25
1.19% 1 lần
27
1.19% 1 lần
36
1.19% 1 lần
37
1.19% 1 lần
41
1.19% 1 lần
42
1.19% 1 lần
44
1.19% 1 lần
45
1.19% 1 lần
02
0% 0 lần
29
0% 0 lần