close

THỐNG KÊ VIETLOTT 6/45 - THỐNG KÊ TẦN SUẤT, CHU KỲ KẾT QUẢ VIETLOTT MEGA 645

Tải app

Bảng thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính tới thời điểm hiện tại

Bộ số Thống kê XS Mega từ 30-08-2020 đến 29-09-2020
16
5.13% 4 lần
19
5.13% 4 lần
20
5.13% 4 lần
08
3.85% 3 lần
23
3.85% 3 lần
29
3.85% 3 lần
30
3.85% 3 lần
33
3.85% 3 lần
40
3.85% 3 lần
44
3.85% 3 lần
01
2.56% 2 lần
05
2.56% 2 lần
06
2.56% 2 lần
07
2.56% 2 lần
10
2.56% 2 lần
13
2.56% 2 lần
14
2.56% 2 lần
17
2.56% 2 lần
18
2.56% 2 lần
21
2.56% 2 lần
31
2.56% 2 lần
35
2.56% 2 lần
37
2.56% 2 lần
38
2.56% 2 lần
41
2.56% 2 lần
02
1.28% 1 lần
04
1.28% 1 lần
09
1.28% 1 lần
11
1.28% 1 lần
12
1.28% 1 lần
15
1.28% 1 lần
22
1.28% 1 lần
24
1.28% 1 lần
26
1.28% 1 lần
27
1.28% 1 lần
28
1.28% 1 lần
34
1.28% 1 lần
36
1.28% 1 lần
39
1.28% 1 lần
45
1.28% 1 lần
03
0% 0 lần
25
0% 0 lần
32
0% 0 lần
42
0% 0 lần
43
0% 0 lần
ngoche.com