THỐNG KÊ VIETLOTT 6/45 - THỐNG KÊ TẦN SUẤT, CHU KỲ KẾT QUẢ VIETLOTT MEGA 645

Mời các bạn tham khảo:

Bảng thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính tới thời điểm hiện tại

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay XS MEGA, theo lượt về nhiều/ít
10
5.56% 4 lần
12
5.56% 4 lần
26
5.56% 4 lần
35
5.56% 4 lần
43
5.56% 4 lần
01
4.17% 3 lần
02
4.17% 3 lần
07
4.17% 3 lần
08
4.17% 3 lần
21
4.17% 3 lần
44
4.17% 3 lần
04
2.78% 2 lần
15
2.78% 2 lần
17
2.78% 2 lần
19
2.78% 2 lần
24
2.78% 2 lần
25
2.78% 2 lần
37
2.78% 2 lần
38
2.78% 2 lần
42
2.78% 2 lần
45
2.78% 2 lần
05
1.39% 1 lần
11
1.39% 1 lần
16
1.39% 1 lần
18
1.39% 1 lần
23
1.39% 1 lần
28
1.39% 1 lần
31
1.39% 1 lần
32
1.39% 1 lần
33
1.39% 1 lần
34
1.39% 1 lần
36
1.39% 1 lần
39
1.39% 1 lần
40
1.39% 1 lần
41
1.39% 1 lần
03
0% 0 lần
06
0% 0 lần
09
0% 0 lần
13
0% 0 lần
14
0% 0 lần
20
0% 0 lần
22
0% 0 lần
27
0% 0 lần
29
0% 0 lần
30
0% 0 lần