THỐNG KÊ VIETLOTT 6/45 - THỐNG KÊ TẦN SUẤT, CHU KỲ KẾT QUẢ VIETLOTT MEGA 645

Mời các bạn tham khảo:

Bảng thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính tới thời điểm hiện tại

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay XS MEGA, theo lượt về nhiều/ít
06
5.13% 4 lần
07
5.13% 4 lần
10
5.13% 4 lần
35
5.13% 4 lần
37
5.13% 4 lần
45
5.13% 4 lần
01
3.85% 3 lần
13
3.85% 3 lần
17
3.85% 3 lần
19
3.85% 3 lần
26
3.85% 3 lần
29
3.85% 3 lần
39
3.85% 3 lần
44
3.85% 3 lần
08
2.56% 2 lần
16
2.56% 2 lần
21
2.56% 2 lần
23
2.56% 2 lần
24
2.56% 2 lần
31
2.56% 2 lần
36
2.56% 2 lần
38
2.56% 2 lần
02
1.28% 1 lần
03
1.28% 1 lần
04
1.28% 1 lần
09
1.28% 1 lần
11
1.28% 1 lần
12
1.28% 1 lần
20
1.28% 1 lần
22
1.28% 1 lần
28
1.28% 1 lần
30
1.28% 1 lần
33
1.28% 1 lần
41
1.28% 1 lần
42
1.28% 1 lần
43
1.28% 1 lần
05
0% 0 lần
14
0% 0 lần
15
0% 0 lần
18
0% 0 lần
25
0% 0 lần
27
0% 0 lần
32
0% 0 lần
34
0% 0 lần
40
0% 0 lần