KQXS MAX 3D 26/6/2019 - XỔ SỐ MAX 3D NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2019

Kết quả xổ số Max 3D ngày 26-06-2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 803 579 57 1tr
Nhì 458 285 674 479 173 350N
Ba 421 289 730 245 210N
501 204 656
KK 585 314 195 150 511 100N
613 610 153 497
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3410.000.000
G4Trùng 2 số G.KK105.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK371.000.000
G6Trùng 1 số G1453150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK438340.000