XS MAX3D THỨ 4 - XỔ SỐ MAX 3D VIETLOTT THỨ 4 HÀNG TUẦN

>

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4, Max 3D ngày 10/07/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 029 181 49 1tr
Nhì 199 017 571 772 119 350N
Ba 804 984 099 220 210N
107 137 084
KK 108 698 119 076 352 100N
474 754 221 056

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK95.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK401.000.000
G6Trùng 1 số G1436150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK421240.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4, Max 3D ngày 03/07/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 890 513 63 1tr
Nhì 153 618 744 636 158 350N
Ba 618 665 686 258 210N
802 708 792
KK 826 858 960 487 226 100N
852 398 925 898

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2240.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK95.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK401.000.000
G6Trùng 1 số G1395150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK349840.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4, Max 3D ngày 26/06/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 803 579 57 1tr
Nhì 458 285 674 479 173 350N
Ba 421 289 730 245 210N
501 204 656
KK 585 314 195 150 511 100N
613 610 153 497

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3410.000.000
G4Trùng 2 số G.KK105.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK371.000.000
G6Trùng 1 số G1453150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK438340.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4, Max 3D ngày 19/06/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 105 648 87 1tr
Nhì 971 858 855 508 144 350N
Ba 795 254 014 183 210N
736 957 570
KK 801 063 764 830 312 100N
189 219 384 640

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G121.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G32110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK631.000.000
G6Trùng 1 số G1504150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK397840.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4, Max 3D ngày 12/06/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 813 400 51 1tr
Nhì 672 507 158 053 163 350N
Ba 249 469 646 265 210N
494 888 311
KK 989 867 067 748 343 100N
588 298 028 396

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK271.000.000
G6Trùng 1 số G1325150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK369240.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4, Max 3D ngày 05/06/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 110 152 99 1tr
Nhì 503 292 540 249 224 350N
Ba 922 139 331 246 210N
606 145 207
KK 309 480 243 655 334 100N
966 607 005 222

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK391.000.000
G6Trùng 1 số G1434150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK376740.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4, Max 3D ngày 29/05/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 936 784 60 1tr
Nhì 575 463 403 532 60 350N
Ba 948 068 866 372 210N
411 132 720
KK 350 439 402 723 315 100N
603 264 352 913

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G111.000.000.000
G2Trùng 2 số G2240.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK105.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK521.000.000
G6Trùng 1 số G1389150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK392240.000
1 2

Kết quả xổ số hôm qua ngày 16/07/2019

  • Thứ
  • Miền bắc
    Quay lúc: 18h15'
  • Miền trung
    Quay lúc: 17h15'
  • Miền nam
    Quay lúc: 16h15'