KQXS MAX 3D 25/9/2019 - XỔ SỐ MAX 3D NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2019

Kết quả xổ số Max 3D ngày 25-09-2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 505 184 36 1tr
Nhì 578 255 224 668 136 350N
Ba 133 305 599 130 210N
688 622 621
KK 869 170 513 744 194 100N
039 743 771 155
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK241.000.000
G6Trùng 1 số G1293150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK276340.000