KQXS Max 3D 25/11/2019 - Xổ số Max 3D ngày 25 tháng 11 năm 2019

Kết quả xổ số Max 3D ngày 25-11-2019

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2 ngày 25-11-2019
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 766 107 25 1tr
Nhì 706 430 440 229 95 350N
Ba 963 141 373 442 210N
593 150 287
KK 121 419 123 547 238 100N
165 031 235 555
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2240.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK351.000.000
G6Trùng 1 số G1312150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK323940.000