KQXS MAX 3D 22/4/2019 - XỔ SỐ MAX 3D NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2019

Tải app

Kết quả xổ số Max 3D ngày 22-04-2019

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2 ngày 22-4-2019
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 015 517 102 1tr
Nhì 334 279 576 060 240 350N
Ba 043 900 132 303 210N
916 370 766
KK 634 573 539 048 378 100N
967 262 523 185
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G111.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK181.000.000
G6Trùng 1 số G1321150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK289840.000