KQXS MAX 3D 2/9/2019 - XỔ SỐ MAX 3D NGÀY 2 THÁNG 9 NĂM 2019

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2, Max 3D ngày 02/09/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 715 489 58 1tr
Nhì 641 866 968 895 114 350N
Ba 673 890 488 184 210N
506 486 154
KK 447 442 721 647 291 100N
953 974 476 531
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK571.000.000
G6Trùng 1 số G1432150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK340840.000