KQXS MAX 3D 19/6/2019 - XỔ SỐ MAX 3D NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2019

Kết quả xổ số Max 3D ngày 19-06-2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 105 648 87 1tr
Nhì 971 858 855 508 144 350N
Ba 795 254 014 183 210N
736 957 570
KK 801 063 764 830 312 100N
189 219 384 640
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G121.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G32110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK631.000.000
G6Trùng 1 số G1504150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK397840.000