KQXS MAX 3D 17/6/2019 - XỔ SỐ MAX 3D NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2019

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2, Max 3D ngày 17/06/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 760 613 191 1tr
Nhì 750 516 580 272 200 350N
Ba 601 709 522 232 210N
889 837 218
KK 362 679 117 002 305 100N
549 680 560 437
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3410.000.000
G4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK461.000.000
G6Trùng 1 số G1396150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK443540.000