KQXS MAX 3D 11/9/2019 - XỔ SỐ MAX 3D NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2019

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4, Max 3D ngày 11/09/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 331 824 59 1tr
Nhì 393 756 582 355 134 350N
Ba 357 106 583 146 210N
587 433 602
KK 321 772 870 704 146 100N
677 409 974 834
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2240.000.000
G3Trùng 2 số G31410.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK391.000.000
G6Trùng 1 số G1251150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK256140.000