KQXS MAX 3D 1/1/2020 - XỔ SỐ MAX 3D NGÀY 1 THÁNG 1 NĂM 2020

Kết quả xổ số Max 3D ngày 01-01-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 144 558 96 1tr
Nhì 144 176 073 070 57 350N
Ba 608 100 439 148 210N
046 894 116
KK 861 365 380 117 130 100N
335 199 330 204
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2240.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK351.000.000
G6Trùng 1 số G1253150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK219040.000