XSST - KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG TUẦN RỒI - XSKT SÓC TRĂNG MỚI NHẤT

>

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 20-05-2009

ĐầuLô tô
000,01
116,17
227
332,33,36
440,46
555
664,67
770
881,81
992,98

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 13-05-2009

ĐầuLô tô
0
112
222,28
333
440
551,53,55,58
663,64
775,78
8
991,92,93,99,99

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 06-05-2009

ĐầuLô tô
006
114,19
220,29
334
443,44
558
661,66
770,71,77,77
8
994,97,97

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 29-04-2009

ĐầuLô tô
000,01,01
115,16
223
331,36
443,49
5
6
775,77,78
884,84,86
995,96

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 22-04-2009

ĐầuLô tô
000,07
110,10,14,19
221,28
3
449
5
664,68
778
883
990,91,92,94,95

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 15-04-2009

ĐầuLô tô
007
111,12,18
226
331,32,35,37
444,47,48
559
660
771,77,77
8
990

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 08-04-2009

ĐầuLô tô
003,05
1
227,27,29
334
4
552,53,54,57
664,65,65,68
774
882
993,96