BẢNG THỐNG KÊ LÔ TÔ SÓC TRĂNG

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 17-03-2010

ĐầuLô tô
001,03,05,06
112,17
222
334,38
443,44
551,55,59
6
775
882
992,99

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 10-03-2010

ĐầuLô tô
000,02
115,16,17
220,29
3
441,46
556
664
770,79,79
883,85
997,98

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 03-03-2010

ĐầuLô tô
0
117
225,27,29,29
335
441
550,54,54,56
663,67
773,78
882
992,98

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 24-02-2010

ĐầuLô tô
000,06,08
110
224,25,25
334,39
441,43
551,52,54
666,68
778
8
991

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 17-02-2010

ĐầuLô tô
002,03,04,05,08
113
224
337
445
551,53,54
663
773,75
881,83
998

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 10-02-2010

ĐầuLô tô
003,04
115
221
330,31,39
441,43,48
5
661,63,65,69
771
8
993,96,99

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 03-02-2010

ĐầuLô tô
0
114,16,17
222,24,25,26,27
330,31,35
443,43
5
6
772,72,78
884,89
9