XSST - KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG TUẦN RỒI - XSKT SÓC TRĂNG MỚI NHẤT

>

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 01-07-2009

ĐầuLô tô
000,01,05
110,16
228,28
339
442,44,49
554
665,67
775
8
992,94,98

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 24-06-2009

ĐầuLô tô
000,01,03,05
113
222,26,28,28
331,36
443,46,47
5
666
776
888
991

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 17-06-2009

ĐầuLô tô
005
111,11,12,12
225
332
441,44,49
554
665,67,68,69
771
8
990,94

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 10-06-2009

ĐầuLô tô
002
117
221,27,28
330
440,49
550
667,67
774,74,74,75,76
8
990,95

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 03-06-2009

ĐầuLô tô
004,05,09
1
221,24,24,24,28
335
441,48
555,57,59
6
772,76,78
8
996

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 27-05-2009

ĐầuLô tô
002,02,03,06
111
224,25,29
330,37
443,43,49
559
665
774
888
995

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 20-05-2009

ĐầuLô tô
000,01
116,17
227
332,33,36
440,46
555
664,67
770
881,81
992,98