XSST - KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG TUẦN RỒI - XSKT SÓC TRĂNG MỚI NHẤT

>

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 11-03-2009

ĐầuLô tô
009
110,12
220,25,28
331,34
443,43,47,47
557,58
6
778
880,82
993

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 04-03-2009

ĐầuLô tô
0
115
222,24,28,28
330,34,35,39
445,47
557,58
6
770,75
880
996,96

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 25-02-2009

ĐầuLô tô
0
1
220,25,29
331
441,42,49,49
556
663,68
773,75,78
885,88,89
993

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 18-02-2009

ĐầuLô tô
000,03
113,18
2
330,38
441,45
5
6
772,77,78
880,81,86,88
993,98,99

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 11-02-2009

ĐầuLô tô
0
117,18
223
331,37,38
440,45,49
552,56
660,63,63
779
887
992,95

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 04-02-2009

ĐầuLô tô
0
111,15,17
225
335,36
441,47
553
666
778,78
883,87,88
992,93,99

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 28-01-2009

ĐầuLô tô
003,03
1
220,26
334
440
5
661,63,64,65,69
773,74
886,89
990,93,98