BẢNG THỐNG KÊ LÔ TÔ NAM ĐỊNH

Lô tô Nam Định thứ 7, 14-12-2002

ĐầuLô tô
0
117
2
338
444
550,53
6
777
888
990,94,96

Lô tô Nam Định thứ 7, 07-12-2002

ĐầuLô tô
0
1
227
3
4
552,53
660,62,64
772,77
883,85
9

Lô tô Nam Định thứ 7, 30-11-2002

ĐầuLô tô
0
1
2
3
4
555,59
662,65,66
772
882,89
996,97

Lô tô Nam Định thứ 7, 23-11-2002

ĐầuLô tô
004,06
118
225,29
337
447
550,52
6
7
8
998

Lô tô Nam Định thứ 7, 16-11-2002

ĐầuLô tô
004
112
2
3
4
5
664
772,74,76
888,89
995,96

Lô tô Nam Định thứ 7, 09-11-2002

ĐầuLô tô
0
118,19
223
3
442,45,45
550,58
667,69
7
8
9

Lô tô Nam Định thứ 7, 02-11-2002

ĐầuLô tô
004,06,08
110,14
2
334
449
552
660
775
8
9