BẢNG THỐNG KÊ LÔ TÔ NAM ĐỊNH

Lô tô Nam Định thứ 7, 05-04-2003

ĐầuLô tô
001,04
111,17
229
337
448
5
6
7
882
996,99

Lô tô Nam Định thứ 7, 29-03-2003

ĐầuLô tô
0
1
220,23,28
3
4
555,57
661
775,78
889
996

Lô tô Nam Định thứ 7, 22-03-2003

ĐầuLô tô
0
1
2
3
441,42,42,49
553,54
6
777
884,84,85
9

Lô tô Nam Định thứ 7, 15-03-2003

ĐầuLô tô
0
1
223
331,38
446
5
669
771,71
882,87
999

Lô tô Nam Định thứ 7, 08-03-2003

ĐầuLô tô
002
117
221,26
339
4
555
660,64
7
8
994,94

Lô tô Nam Định thứ 7, 01-03-2003

ĐầuLô tô
0
110
220,24
3
446,48
550,54
668
778
8
994

Lô tô Nam Định thứ 7, 22-02-2003

ĐầuLô tô
0
1
2
331,34,37,39,39
443
559
666,69
7
8
995