BẢNG THỐNG KÊ LÔ TÔ NAM ĐỊNH

Lô tô Nam Định thứ 7, 07-09-2002

ĐầuLô tô
0
116
227,27,29
337
4
558
6
770,74
886,86
9

Lô tô Nam Định thứ 7, 31-08-2002

ĐầuLô tô
001,02
115,19
224
338
4
554
6
779,79
885
9

Lô tô Nam Định thứ 7, 24-08-2002

ĐầuLô tô
003,07
111
2
3
441,45
555
667,68
7
8
996,97

Lô tô Nam Định thứ 7, 17-08-2002

ĐầuLô tô
0
1
226
339
4
555,57
662
773
881,83,85
995

Lô tô Nam Định thứ 7, 10-08-2002

ĐầuLô tô
0
110,14,18
2
3
4
552,54
663
771,71
885
998

Lô tô Nam Định thứ 7, 03-08-2002

ĐầuLô tô
0
116,17
221
331,31,36
4
551,53
6
776,79
8
9

Lô tô Nam Định thứ 7, 27-07-2002

ĐầuLô tô
009
1
222
335,35
447
551,53
6
773
883
994