Thứ tư -

  XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 021014 264554 20

  Giá trị Jackpot 1: 348.542.745.600 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 8.393.638.400 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 348.542.745.600
  Jackpot 2 | 0 8.393.638.400
  Giải nhất 30 40.000.000
  Giải nhì 1.482 500.000
  Giải ba 28.802 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 042935 374254 19

  Giá trị Jackpot 1: 341.100.719.850 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 7.566.746.650 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 341.100.719.850
  Jackpot 2 | 0 7.566.746.650
  Giải nhất 22 40.000.000
  Giải nhì 1.363 500.000
  Giải ba 27.060 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 012225 313648 41

  Giá trị Jackpot 1: 333.842.446.200 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 6.760.271.800 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 333.842.446.200
  Jackpot 2 | 0 6.760.271.800
  Giải nhất 11 40.000.000
  Giải nhì 1.118 500.000
  Giải ba 25.787 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 122433 343653 05

  Giá trị Jackpot 1: 324.541.622.100 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.726.846.900 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 324.541.622.100
  Jackpot 2 | 0 5.726.846.900
  Giải nhất 26 40.000.000
  Giải nhì 1.511 500.000
  Giải ba 27.205 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 070917 253132 06

  Giá trị Jackpot 1: 317.878.643.550 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.986.515.950 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 317.878.643.550
  Jackpot 2 | 0 4.986.515.950
  Giải nhất 18 40.000.000
  Giải nhì 1.365 500.000
  Giải ba 26.937 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 202139 425153 01

  Giá trị Jackpot 1: 311.346.404.850 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.260.711.650 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 311.346.404.850
  Jackpot 2 | 0 4.260.711.650
  Giải nhất 21 40.000.000
  Giải nhì 1.030 500.000
  Giải ba 22.477 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 030731 435153 26

  Giá trị Jackpot 1: 303.276.464.400 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.364.051.600 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 303.276.464.400
  Jackpot 2 | 0 3.364.051.600
  Giải nhất 27 40.000.000
  Giải nhì 1.395 500.000
  Giải ba 25.725 50.000
« 4 5 6 7 »