Chủ nhật -

  XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 020613 224048 12

  Giá trị Jackpot 1: 342.197.962.500 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 7.688.662.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 342.197.962.500
  Jackpot 2 | 0 7.688.662.500
  Giải nhất 17 40.000.000
  Giải nhì 1.627 500.000
  Giải ba 33.439 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 041032 374752 49

  Giá trị Jackpot 1: 332.230.461.150 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 6.581.162.350 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 332.230.461.150
  Jackpot 2 | 0 6.581.162.350
  Giải nhất 29 40.000.000
  Giải nhì 1.182 500.000
  Giải ba 25.648 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 040507 172038 09

  Giá trị Jackpot 1: 323.797.375.200 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.644.152.800 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 323.797.375.200
  Jackpot 2 | 0 5.644.152.800
  Giải nhất 33 40.000.000
  Giải nhì 1.570 500.000
  Giải ba 32.802 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 081623 284449 45

  Giá trị Jackpot 1: 315.871.733.550 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.763.525.950 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 315.871.733.550
  Jackpot 2 | 0 4.763.525.950
  Giải nhất 22 40.000.000
  Giải nhì 1.733 500.000
  Giải ba 34.747 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 050724 324549 01

  Giá trị Jackpot 1: 305.600.910.600 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.622.323.400 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 305.600.910.600
  Jackpot 2 | 0 3.622.323.400
  Giải nhất 21 40.000.000
  Giải nhì 1.361 500.000
  Giải ba 30.270 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 111432 364248 20

  Giá trị Jackpot 1: 300.000.000.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 40.973.178.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 300.000.000.000
  Jackpot 2 | 1 40.973.178.500
  Giải nhất 21 40.000.000
  Giải nhì 1.544 500.000
  Giải ba 30.453 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 010221 245052 33

  Giá trị Jackpot 1: 324.942.454.200 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.771.383.800 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 324.942.454.200
  Jackpot 2 | 0 5.771.383.800
  Giải nhất 16 40.000.000
  Giải nhì 1.138 500.000
  Giải ba 25.741 50.000
« 5 6 7 8 »