Thứ hai -

  XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 122433 343653 05

  Giá trị Jackpot 1: 324.541.622.100 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.726.846.900 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 324.541.622.100
  Jackpot 2 | 0 5.726.846.900
  Giải nhất 26 40.000.000
  Giải nhì 1.511 500.000
  Giải ba 27.205 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 070917 253132 06

  Giá trị Jackpot 1: 317.878.643.550 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.986.515.950 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 317.878.643.550
  Jackpot 2 | 0 4.986.515.950
  Giải nhất 18 40.000.000
  Giải nhì 1.365 500.000
  Giải ba 26.937 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 202139 425153 01

  Giá trị Jackpot 1: 311.346.404.850 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.260.711.650 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 311.346.404.850
  Jackpot 2 | 0 4.260.711.650
  Giải nhất 21 40.000.000
  Giải nhì 1.030 500.000
  Giải ba 22.477 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 030731 435153 26

  Giá trị Jackpot 1: 303.276.464.400 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.364.051.600 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 303.276.464.400
  Jackpot 2 | 0 3.364.051.600
  Giải nhất 27 40.000.000
  Giải nhì 1.395 500.000
  Giải ba 25.725 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 052735 394652 31

  Giá trị Jackpot 1: 300.000.000.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 7.207.922.000 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 300.000.000.000
  Jackpot 2 | 1 7.207.922.000
  Giải nhất 20 40.000.000
  Giải nhì 1.173 500.000
  Giải ba 24.297 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 091314 155455 22

  Giá trị Jackpot 1: 300.000.000.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 25.040.212.000 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 300.000.000.000
  Jackpot 2 | 1 25.040.212.000
  Giải nhất 27 40.000.000
  Giải nhì 1.219 500.000
  Giải ba 25.937 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 013038 454850 12

  Giá trị Jackpot 1: 311.943.369.900 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.327.041.100 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 311.943.369.900
  Jackpot 2 | 0 4.327.041.100
  Giải nhất 16 40.000.000
  Giải nhì 918 500.000
  Giải ba 21.031 50.000
« 3 4 5 6 »