XS Max3D thứ 4 - Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 hàng tuần

Tải app

XS Max 3D thứ tư ngày 06-01-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4 ngày 6-1-2021
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 193 427 29 1tr
Nhì 513 602 294 261 87 350N
Ba 221 591 571 69 210N
503 878 070
KK 792 878 696 313 155 100N
421 239 648 736
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK221.000.000
G6Trùng 1 số G1298150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK308140.000

KQXS Max 3D thứ 4 ngày 30-12-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4 ngày 30-12-2020
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 276 377 22 1tr
Nhì 230 568 378 661 109 350N
Ba 021 552 300 128 210N
798 612 291
KK 105 610 867 296 170 100N
435 846 159 382
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK85.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK371.000.000
G6Trùng 1 số G1303150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK294140.000

Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 23-12-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4 ngày 23-12-2020
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 739 995 33 1tr
Nhì 289 043 534 419 88 350N
Ba 976 015 026 114 210N
809 746 236
KK 157 317 242 690 168 100N
738 980 523 506
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK75.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK361.000.000
G6Trùng 1 số G1373150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK273840.000

Xổ số Vietlott max 3D thứ 4 ngày 16-12-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4 ngày 16-12-2020
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 843 033 76 1tr
Nhì 553 510 890 949 72 350N
Ba 878 171 943 134 210N
153 019 759
KK 422 846 627 894 105 100N
917 120 172 097
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3910.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK421.000.000
G6Trùng 1 số G1273150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK307040.000

Kết quả Max 3D thứ tư ngày 09-12-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4 ngày 9-12-2020
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 004 230 21 1tr
Nhì 914 594 261 733 81 350N
Ba 680 624 299 109 210N
115 802 993
KK 515 925 276 908 311 100N
719 715 297 953
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK401.000.000
G6Trùng 1 số G1245150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK318040.000

XS Vietlott 3d thứ 4 ngày 02-12-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4 ngày 2-12-2020
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 696 874 31 1tr
Nhì 597 138 626 310 66 350N
Ba 637 916 982 100 210N
406 906 927
KK 147 792 550 460 169 100N
146 421 722 844
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK221.000.000
G6Trùng 1 số G1265150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK276940.000

XS Max 3D thứ 4 hàng tuần ngày 25-11-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4 ngày 25-11-2020
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 697 438 47 1tr
Nhì 768 033 890 452 93 350N
Ba 903 520 822 88 210N
462 659 309
KK 221 156 057 967 173 100N
223 964 136 349
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2340.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK85.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK301.000.000
G6Trùng 1 số G1288150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK293140.000