XS Max3D pro thứ 3 - Xổ số Max 3D pro Vietlott thứ 3 hàng tuần

XS Max 3D » Xổ số Max3D thứ 3 ngày 12-10-2021

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 232 426 2 tỷ
Phụ ĐB 426 232 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
021 626 628 436
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
297 269 073
208 335 026
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
865 463 554 679
515 538 407 967
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

XS Max 3D » Xổ số Max3D thứ 3 ngày 5-10-2021

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 481 603 2 tỷ
Phụ ĐB 603 481 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
934 085 142 007
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
636 095 620
859 749 608
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
296 277 284 642
883 606 979 623
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

XS Max 3D » Xổ số Max3D thứ 3 ngày 28-9-2021

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 301 987 2 tỷ
Phụ ĐB 987 301 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
550 814 609 296
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
669 259 867
313 001 999
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
594 365 667 831
559 046 447 056
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

XS Max 3D » Xổ số Max3D thứ 3 ngày 21-9-2021

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 961 570 2 tỷ
Phụ ĐB 570 961 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
988 496 491 628
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
669 916 341
377 446 293
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
471 583 763 305
686 664 267 933
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

XS Max 3D » Xổ số Max3D thứ 3 ngày 14-9-2021

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 740 262 2 tỷ
Phụ ĐB 262 740 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
355 087 711 492
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
302 206 092
309 393 180
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
242 402 314 658
551 277 809 071
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k