BẢNG THỐNG KÊ LÔ TÔ TP HỒ CHÍ MINH

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 03-08-2009

ĐầuLô tô
004,05
112,12
229
3
444,44,46,49
552
665
770,74,77,77
887
991,91

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 01-08-2009

ĐầuLô tô
003,05,07,08
114,19
2
334,34
440,45
552,56
668
771,72,74
880
999

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 27-07-2009

ĐầuLô tô
007,09
117
220,20,26
331,31,37
442,48
556
660,61,64
772
888,89
9

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 25-07-2009

ĐầuLô tô
005,09
117
225
332,33,38
440
551,52
660,62,66,68
772
883
992,93

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 20-07-2009

ĐầuLô tô
003,08
115,17
222,29
335,36,39
441
5
660,65
775,75,79
881,82
993

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 18-07-2009

ĐầuLô tô
006
115
221,25
331,34
444,45,46,47
554,56
666
771,73
880
996,98

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 13-07-2009

ĐầuLô tô
004
112
2
330
444,45,47,47
553
666,67,69
770,71,76
882,85
994,97