XSST - KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG TUẦN RỒI - XSKT SÓC TRĂNG MỚI NHẤT

>

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 11-02-2009

ĐầuLô tô
0
117,18
223
331,37,38
440,45,49
552,56
660,63,63
779
887
992,95

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 04-02-2009

ĐầuLô tô
0
111,15,17
225
335,36
441,47
553
666
778,78
883,87,88
992,93,99

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 28-01-2009

ĐầuLô tô
003,03
1
220,26
334
440
5
661,63,64,65,69
773,74
886,89
990,93,98

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 21-01-2009

ĐầuLô tô
000,04
114,17,19,19
229,29
330,31,37
444
556
668
7
884,88
992,95

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 14-01-2009

ĐầuLô tô
008
110,11,13,17
225
330,30,31,36
442
5
662
774,77
883,88
993,93

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 07-01-2009

ĐầuLô tô
005,08
112
227,28
335
4
5
663,63,64,69,69
779
880,82,83,83
990,95