BẢNG THỐNG KÊ LÔ TÔ SÓC TRĂNG

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 05-08-2009

ĐầuLô tô
0
119,19
223,23
334
448,49
555,56,59
661,66,68
7
882,85,87,88
990

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 29-07-2009

ĐầuLô tô
002,08
115,19
221,23,28
332
440,40,45,46,49
5
669
7
882,87,88
993

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 22-07-2009

ĐầuLô tô
004,06,07
114,16
224,27,27
3
445,47
551,53,58
661,68
770,71
884
9

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 15-07-2009

ĐầuLô tô
000,09
1
229
331,32,35,39
440,42,45,46,49
557
665,66
775
886
992

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 08-07-2009

ĐầuLô tô
004,06,06,09
111,13,13,16
229
334
447,48
552,53
668
7
884
992,95

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 01-07-2009

ĐầuLô tô
000,01,05
110,16
228,28
339
442,44,49
554
665,67
775
8
992,94,98

Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 24-06-2009

ĐầuLô tô
000,01,03,05
113
222,26,28,28
331,36
443,46,47
5
666
776
888
991