BẢNG THỐNG KÊ LÔ TÔ ĐỒNG THÁP

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 09-08-2010

ĐầuLô tô
001
114,15
225
333
441,43,44
552,59
660,60,67,67
7
888,89,89
998

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 02-08-2010

ĐầuLô tô
002
113,18
222
332,39
442
555
660,61,67,69
777,78
880,87,89
996

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 26-07-2010

ĐầuLô tô
000,03,03,04
110,14,18,18,18
224
339
4
553,54,55
664
779
885
997

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 19-07-2010

ĐầuLô tô
001
111,12
227,29
331,31,35
440
557
6
771
882,85,86,86,87
992,92

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 12-07-2010

ĐầuLô tô
001,05,07
110,15
229
336
445,45,46
555
6
770,73
883
991,95,96,98

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 05-07-2010

ĐầuLô tô
000,03
112,18,18
221,24
330
4
550
667
779
884,85,88
990,93,93,98

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 28-06-2010

ĐầuLô tô
002,06
118
220,29
330,35
4
551,57,59
665
773
880,82,86,88,89
995