XSDT - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỒNG THÁP - XỔ SỐ ĐT MỚI NHẤT

>

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 12-10-2009

ĐầuLô tô
003,03,04,06
111,12,14,19
226
330,33
4
553
662
771,74,79
880
996

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 05-10-2009

ĐầuLô tô
0
117
225,27,29
332,34
443,44,46
550,51,58,59
666
7
885,85,88
995

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 28-09-2009

ĐầuLô tô
004,08
110,14,16,19
226
3
446
550,50,59
664
773,77,78
880,85
993

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 21-09-2009

ĐầuLô tô
001,02,05,09
112,12
226
334
444,46,47
551,54,56,58
6
776,78
889
9

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 14-09-2009

ĐầuLô tô
000,06,08
113,14
220
338
442,49
550,51,51
661
770,72,74
885,87
9

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 07-09-2009

ĐầuLô tô
002,06,07
1
223,27
332,37
441,47,48,48
550,52
6
7
881,88
990,92,94

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 31-08-2009

ĐầuLô tô
003,04
112,15,15
224,26
332
445
553,53,56,59
663,68
770,73
8
999