Bảng thống kê lô tô Đắc Lắc

Lô tô Đắc Lắc thứ 3, 22-12-2009

ĐầuLô tô
002,03,03,07
1
2
333,38
441,47,48
550,51,52,56
6
774
883,85
995,95

Lô tô Đắc Lắc thứ 3, 15-12-2009

ĐầuLô tô
007
114,16
222,24,28
331
440,43
556,59
660,65
770,70
880,83,88
9

Lô tô Đắc Lắc thứ 3, 08-12-2009

ĐầuLô tô
008,08,08
113,19
220,26,26
3
4
555
664,65
7
881,82,86
993,94,95,96

Lô tô Đắc Lắc thứ 3, 01-12-2009

ĐầuLô tô
000,03,08
110,11
222
332
4
551
661,62
776
885,85,89
995,95,97,99

Lô tô Đắc Lắc thứ 3, 24-11-2009

ĐầuLô tô
000,00,04
112,14,14,18
2
3
442,43
5
668,68,68,69
778,79
882
997,98

Lô tô Đắc Lắc thứ 3, 17-11-2009

ĐầuLô tô
006,07
112,13,14
224
330,39
442,44,46
554,59
660,60
776
888,89
9

Lô tô Đắc Lắc thứ 3, 10-11-2009

ĐầuLô tô
0
114
224,25
336,36,39
4
555
660,62,62,63,63
779
883,86
990,97,98