BẢNG THỐNG KÊ LÔ TÔ ĐẮC LẮC

Lô tô Đắc Lắc thứ 3, 24-02-2009

ĐầuLô tô
000,00,05,06,08,09
112,15
222,26
330,35
4
550
661
7
8
993,93,95,97

Lô tô Đắc Lắc thứ 3, 17-02-2009

ĐầuLô tô
002,03,06
111,11,12
226
335,35,36,37,39,39
442
557
667
775
8
997

Lô tô Đắc Lắc thứ 3, 10-02-2009

ĐầuLô tô
000
119
2
331,33
440,44,49
555
668
775
882,84,85,85
991,91,97,98

Lô tô Đắc Lắc thứ 3, 03-02-2009

ĐầuLô tô
0
114,17
220
338,38
446
550
661,62,66
7
880,82,84,86,87,89
991,97

Lô tô Đắc Lắc thứ 3, 27-01-2009

ĐầuLô tô
004
117
2
331,36,36
4
553,57,58,58
660,66,69
774,75
883,84,86
994

Lô tô Đắc Lắc thứ 3, 20-01-2009

ĐầuLô tô
000,09
110,19
224
332,36
449,49
555,55
669
770,76,76,78
880,80
9

Lô tô Đắc Lắc thứ 3, 13-01-2009

ĐầuLô tô
006,07
113,19
221
3
443,47,47,48,48
5
666,68
774,76,79
8
994,96,99