BẢNG THỐNG KÊ LÔ TÔ AN GIANG

Lô tô An Giang thứ 5, 12-08-2010

ĐầuLô tô
000,09
116,18
227
333,34
442,46,46,48,49
558,59
660
775
881,84
9

Lô tô An Giang thứ 5, 05-08-2010

ĐầuLô tô
002,02
113,14,16,19
225
338
441
550,53
662,63,63,65
777
8
993,97

Lô tô An Giang thứ 5, 29-07-2010

ĐầuLô tô
000,00,01,03
1
220,24,26
3
449
554
662,62,63,64
771,72,74,77
8
999

Lô tô An Giang thứ 5, 22-07-2010

ĐầuLô tô
004
1
223,25
336
444,45
553,58
662,63,67,68
772,79
8
993,94,95,96

Lô tô An Giang thứ 5, 15-07-2010

ĐầuLô tô
000,01,02,05,06
1
221,24
333
441,46
550,59,59
661
7
882,82,83
996

Lô tô An Giang thứ 5, 08-07-2010

ĐầuLô tô
001
111,13,14,19
221,24
332,33,35,37
445,45,45
556
660,67
7
881
9

Lô tô An Giang thứ 5, 01-07-2010

ĐầuLô tô
008
111,15,18,19
223
333
443,48
552
668
773,77,79
882,84
993,96