Chủ nhật -

  XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 032125 265155 37

  Giá trị Jackpot 1: 236.891.603.100 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.779.321.100 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 236.891.603.100
  Jackpot 2 | 0 3.779.321.100
  Giải nhất 23 40.000.000
  Giải nhì 1.281 500.000
  Giải ba 28.542 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 040730 353745 01

  Giá trị Jackpot 1: 229.877.713.200 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.679.272.900 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 229.877.713.200
  Jackpot 2 | 1 3.679.272.900
  Giải nhất 25 40.000.000
  Giải nhì 2.065 500.000
  Giải ba 35.743 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 182528 465051 15

  Giá trị Jackpot 1: 223.764.257.100 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 2.409.951.450 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 223.764.257.100
  Jackpot 2 | 2 2.409.951.450
  Giải nhất 30 40.000.000
  Giải nhì 1.592 500.000
  Giải ba 32.016 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 041124 354145 17

  Giá trị Jackpot 1: 213.511.359.900 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.680.692.100 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 213.511.359.900
  Jackpot 2 | 0 3.680.692.100
  Giải nhất 13 40.000.000
  Giải nhì 1.266 500.000
  Giải ba 28.040 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 010731 354655 51

  Giá trị Jackpot 1: 207.385.131.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 1.541.505.584 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 207.385.131.000
  Jackpot 2 | 3 1.541.505.584
  Giải nhất 14 40.000.000
  Giải nhì 965 500.000
  Giải ba 14.548 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 040708 343747 24

  Giá trị Jackpot 1: 198.519.424.050 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.639.438.200 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 198.519.424.050
  Jackpot 2 | 0 3.639.438.200
  Giải nhất 25 40.000.000
  Giải nhì 1.487 500.000
  Giải ba 29.893 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 080936 373950 07

  Giá trị Jackpot 1: 192.764.480.250 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 2.857.439.750 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 192.764.480.250
  Jackpot 2 | 3 2.857.439.750
  Giải nhất 19 40.000.000
  Giải nhì 1.154 500.000
  Giải ba 27.118 50.000
« 8 9 10 11 »