Thứ sáu -

  XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 070809 132844 12

  Giá trị Jackpot 1: 172.865.880.750 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 6.361.363.750 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 172.865.880.750
  Jackpot 2 | 0 6.361.363.750
  Giải nhất 19 40.000.000
  Giải nhì 1.240 500.000
  Giải ba 23.492 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 222327 353746 19

  Giá trị Jackpot 1: 167.473.255.350 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.762.183.150 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 167.473.255.350
  Jackpot 2 | 0 5.762.183.150
  Giải nhất 14 40.000.000
  Giải nhì 870 500.000
  Giải ba 18.736 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 020320 253844 12

  Giá trị Jackpot 1: 161.744.780.550 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.125.685.950 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 161.744.780.550
  Jackpot 2 | 0 5.125.685.950
  Giải nhất 17 40.000.000
  Giải nhì 1.069 500.000
  Giải ba 22.496 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 052337 414353 25

  Giá trị Jackpot 1: 155.267.929.650 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.406.035.850 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 155.267.929.650
  Jackpot 2 | 0 4.406.035.850
  Giải nhất 24 40.000.000
  Giải nhì 966 500.000
  Giải ba 19.439 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 111222 284650 07

  Giá trị Jackpot 1: 150.431.996.550 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.868.709.950 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 150.431.996.550
  Jackpot 2 | 0 3.868.709.950
  Giải nhất 8 40.000.000
  Giải nhì 835 500.000
  Giải ba 17.533 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 060708 213239 27

  Giá trị Jackpot 1: 145.563.767.850 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.327.795.650 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 145.563.767.850
  Jackpot 2 | 0 3.327.795.650
  Giải nhất 13 40.000.000
  Giải nhì 837 500.000
  Giải ba 18.792 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 053435 424952 21

  Giá trị Jackpot 1: 142.613.607.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.293.227.850 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 142.613.607.000
  Jackpot 2 | 1 3.293.227.850
  Giải nhất 10 40.000.000
  Giải nhì 689 500.000
  Giải ba 14.801 50.000
« 7 8 9 10 »