XS MAX 4D thứ 3 - Kết quả xổ số MAX 4D Vietlott thứ 3

KQXS Max 4d thứ 3 ngày 06-04-2021

XS Max 4D » KQXS Max4D thứ 3 ngày 6-4-2021
GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất0537015tr
Nhì 29358998306.5tr
Ba38056658583833tr
KK 1537441tr
KK 237353100N

Xổ số Max 4D thứ ba ngày 30-03-2021

XS Max 4D » KQXS Max4D thứ 3 ngày 30-3-2021
GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất7926115tr
Nhì 3052410166.5tr
Ba819842158603343tr
KK 1926981tr
KK 226548100N

Xổ số Max 4D Vietlott thứ 3 ngày 23-03-2021

XS Max 4D » KQXS Max4D thứ 3 ngày 23-3-2021
GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất3287515tr
Nhì 2103844776.5tr
Ba80312105703373tr
KK 1287471tr
KK 287387100N

Kết quả Max 4D thứ 3 ngày 16-03-2021

XS Max 4D » KQXS Max4D thứ 3 ngày 16-3-2021
GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất95091115tr
Nhì 5658148126.5tr
Ba854367672069163tr
KK 1509521tr
KK 209343100N

KQXS Max 4D thứ ba ngày 09-03-2021

XS Max 4D » KQXS Max4D thứ 3 ngày 9-3-2021
GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất2137415tr
Nhì 7372484066.5tr
Ba46395786685893tr
KK 1137261tr
KK 237426100N

XS Max 4D thứ ba ngày 02-03-2021

XS Max 4D » KQXS Max4D thứ 3 ngày 2-3-2021
GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất5496315tr
Nhì 8953589036.5tr
Ba87976075101623tr
KK 1496271tr
KK 296365100N

Xổ số tự chọn Max 4D thứ 3 ngày 23-02-2021

XS Max 4D » KQXS Max4D thứ 3 ngày 23-2-2021
GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất9491015tr
Nhì 3496005336.5tr
Ba89003090558333tr
KK 1491431tr
KK 291390100N