XS MAX 4D thứ 3 - Kết quả xổ số MAX 4D Vietlott thứ 3

KQXS Max 4d thứ 3 ngày 15-06-2021

XS Max 4D » KQXS Max4D thứ 3 ngày 15-6-2021
GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất4173815tr
Nhì 5103695656.5tr
Ba154831410255143tr
KK 1173361tr
KK 273315100N

Xổ số Max 4D thứ ba ngày 08-06-2021

XS Max 4D » KQXS Max4D thứ 3 ngày 8-6-2021
GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất0516315tr
Nhì 75656687116.5tr
Ba65268371847313tr
KK 1516301tr
KK 216253100N

Xổ số Max 4D Vietlott thứ 3 ngày 01-06-2021

XS Max 4D » KQXS Max4D thứ 3 ngày 1-6-2021
GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất7556215tr
Nhì 1533226776.5tr
Ba64066421877693tr
KK 1556581tr
KK 256284100N

Kết quả Max 4D thứ 3 ngày 25-05-2021

XS Max 4D » KQXS Max4D thứ 3 ngày 25-5-2021
GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất0555915tr
Nhì 2811012896.5tr
Ba010431077196163tr
KK 1555451tr
KK 255357100N

KQXS Max 4D thứ ba ngày 18-05-2021

XS Max 4D » KQXS Max4D thứ 3 ngày 18-5-2021
GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất2949215tr
Nhì 19182807116.5tr
Ba65488324088483tr
KK 1949311tr
KK 249323100N

XS Max 4D thứ ba ngày 11-05-2021

XS Max 4D » KQXS Max4D thứ 3 ngày 11-5-2021
GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất6212015tr
Nhì 9324003636.5tr
Ba662771974357343tr
KK 12121611tr
KK 212309100N

Xổ số tự chọn Max 4D thứ 3 ngày 04-05-2021

XS Max 4D » KQXS Max4D thứ 3 ngày 4-5-2021
GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất0913215tr
Nhì 0312760966.5tr
Ba93604215944113tr
KK 1913311tr
KK 213490100N